Energy_Hydro

Vattenkraft

I framkant av tekniska innovationer inom vattenkraft

Vattenkraftens betydelse ökar i ett framtida energisystem med högre andel fossilfri produktion och intermittent kraft.

Vi har jobbat med vattenkraft i över 120 år och tillhandahåller tjänster från tidiga skeden koncept och förstudie till genomförande och implementering samt drift och underhåll. Detta inkluderar expertis från alla tekniska områden t.ex. geologi, geoteknik, berg, byggteknik, hydrologi, hydraulik, turbin- och generatorteknik samt el- och kontroll. Vi är också specialiserade på olika regulatoriska delar som påverkar utformningen av vattenkraften som sociala, miljöanpassning, juridiska etc.

Oavsett om du behöver en oberoende teknisk rådgivning eller en partner genom hela projektlivscykeln, kan vi genom vår omfattande expertis skräddarsy och tillhandahålla exakt de tjänster du behöver.  I ett nära samarbete med dig, bidrar vi med bästa praxis till ditt projekt tack vare vår expertis inom vattenkraft som bygger på över 120 års erfarenhet. Vi hjälper dig att framgångsrikt genomföra ditt projekt på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarsfullt sätt.

Som ett resultat av kommande förändrade energilanskapet och det ökade  energibehovet är många befintliga kraftverk i behov av modernisering och uppgradering för att öka energieffektiviteten, driftsäkerheten och flexibiliteten. För att dessa anläggningar ska ha en kontinuerlig, kostnadseffektiv drift förser vi våra kunder med kompletta moderniseringskoncept, investeringsplanering, renovering av stationshus, utskov etc.  samt optimeringslösningar av turbiner och elektromekanisk utrustning.

Våra nyckelkompetenser

 • Vattenkraftverk
 • Dammar och reservoarer
 • Pumpkraftverk
 • Rehabilitering, modernisering och uppgradering

 

Våra expertområden

 • Byggnadsinformationsmodellering (BIM)
 • Koncept och förstudier
 • Förprojektering (basic design) Anbudshandlingar
 • Detaljprojektering
 • Plats- och byggledning
 • Idrifttagning och idrifttagningsledning
 • Due Diligence/företagsbesiktning
 • Tillgångsvärdering
 • Övervakning och undersökning
 • Drift och underhåll
 • Miljö- och socialkonsekvensbedömning
 • Utbildning och kunskapsöverföring
 • Samordning av hälsa och säkerhet
 • Modelleringsverktyg i samband med klimatförändringar, modellering (CFD), sedimenthantering etc.

 

Energy_Beyhan Kasim Project
Beyhan Kasim Hydro Project

Kontakt

Elon Hägg

Business Unit Head, Hydro, Sweden

Linda Pålsson

Head of BA Hydro, Energy Division

Our competencies