Energy_Hydro

Vattenkraft

I framkant av tekniska innovationer inom vattenkraft

Det ökande behovet av ren energi är idag en socialpolitisk nödvändighet då vattenkraft nyttjas i allt större utsträckning. Vi finns där och ser till att det händer.

Oavsett om du behöver oberoende teknisk rådgivning eller en partner genom hela  projektlivscykeln, kan vi genom vår omfattande expertis tillhandahålla exakt de tjänster du behöver för att identifiera och bevara dina investeringar i vattenkraft.

I ett nära samarbete med dig, bidrar vi med bästa praxis till ditt projekt tack vare vår expertis inom vattenkraft som bygger på över 120 år av internationell erfarenhet. Vi hjälper dig att framgångsrikt genomföra ditt projekt på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarsfullt sätt.

Till följd av allt strängare energikrav är många befintliga kraftverk i behov av modernisering och uppgradering för att öka energieffektiviteten, driftsäkerheten och flexibiliteten. För att dessa anläggningar ska ha en kontinuerlig, kostnadseffektiv drift förser vi våra kunder med kompletta moderniseringskoncept, investeringsplanering, renovering av slussportar samt optimering av turbiner och elektromekanisk utrustning.

Våra nyckelkompetenser

  • Planering, utformning och konstruktion
  • Förvaltning av tillgångar
  • Teknik inom vattenkraft
  • Konsult- och vattenresurstjänster inom vattenkraft
  • Tekniktjänster inom elektromekanik
Energy_Beyhan Kasim Project
Beyhan Kasim Hydro Project

Kontakt

Linda Pålsson

Head of BA Hydro, Energy Division

Elon Hägg

Business Unit Head, Hydro, Sweden