Energy_Hydro

Vattenkraft

I framkant av tekniska innovationer inom vattenkraft

Det ökande behovet av ren energi är idag en socialpolitisk nödvändighet då vattenkraft nyttjas i allt större utsträckning. Vi finns där och ser till att det händer.

Vi tillhandahåller design- och designgranskningstjänster för vattenkraftverk, från begrepp och genomförbarhet till anbud och detaljerad design, samt platsövervakning. Detta inkluderar expertis från alla tekniska områden, t.ex. geologi, geoteknisk, tunnling, civil, hydrologi, hydraulisk, mekanisk eller elektroteknisk bakgrund. Vi är också specialiserade på olika juridiska, reglerande, institutionella, ekonomiska, tekniska, sociala och miljömässiga ramar för design.

Oavsett om du behöver oberoende teknisk rådgivning eller en partner genom hela  projektlivscykeln, kan vi genom vår omfattande expertis tillhandahålla exakt de tjänster du behöver för att identifiera och bevara dina investeringar i vattenkraft.  I ett nära samarbete med dig, bidrar vi med bästa praxis till ditt projekt tack vare vår expertis inom vattenkraft som bygger på över 120 år av internationell erfarenhet. Vi hjälper dig att framgångsrikt genomföra ditt projekt på ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvarsfullt sätt.

Som ett resultat av det ökade energibehovet är många befintliga kraftverk i behov av modernisering och uppgradering för att öka energieffektiviteten, driftsäkerheten och flexibiliteten. För att dessa anläggningar ska ha en kontinuerlig, kostnadseffektiv drift förser vi våra kunder med kompletta moderniseringskoncept, investeringsplanering, renovering av slussportar samt optimering av turbiner och elektromekanisk utrustning.

Våra nyckelkompetenser

 • Vattenkraftverk
 • Dammar och reservoarer
 • Pumpkraftverk
 • Rehabilitering, modernisering och uppgradering

 

Våra expertområden

 • Byggnadsinformationsmodellering (BIM)
 • Begrepp
 • Genomförbarhetsstudie
 • Grundläggande design
 • Anbudsdokument
 • Detaljerad design
 • Platsövervakning
 • Idrifttagning
 • Due Diligence
 • Tillgångsvärdering
 • Masterplanering
 • Övervakning och undersökning
 • Drift och underhåll
 • Miljö- och socialkonsekvensbedömning
 • Utbildning och kunskapsöverföring / Kapacitetsuppbyggnad
 • Samordning av hälsa och säkerhet
 • Byggledning
 • Modelleringsverktyg: Klimatförändringar, CFD, Damosy, Sedimenthantering

 

Vi är engagerade i innovation och uppnår de högsta säkerhetsstandarderna i alla våra projekt, med hjälp av Integrated Management System (ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 och ISO 45001: 2018 / OHSAS 18001: 2007) och beprövad banbrytande teknik tillsammans med säkra metoder för att undvika och minska riskerna för våra anställda, kunder, partners och kringliggande samhälle.

Energy_Beyhan Kasim Project
Beyhan Kasim Hydro Project

Kontakt

Elon Hägg

Business Unit Head, Hydro, Sweden

Linda Pålsson

Head of BA Hydro, Energy Division