City view (Stockholm)

VA Ledningsteknik

AFRYs tjänster inom VA Ledningsteknik

På AFRY Water är vi experter på design och renovering av ledningsnät för samhällen och industrier.

Samhällsutveckling med växande städer och levande landsbygd ställer höga krav på en väl fungerande VA-försörjning. Samtidigt har många VA-system i landet stora utmaningar med behov av både förnyelse och utveckling.

Vi tillhandahåller heltäckande tjänster för ledningsnätsprojektering, hydraulisk modellering, förnyelse- och underhållsplanering.

Bland våra specialister finns lång erfarenhet av att planera och projektera schaktfri ledningsbyggnad och renovering, flytt av huvudvatten- och avloppsledningar i tätbebyggda stadsmiljöer samt design av VA-system i fjäll- och kustnära bebyggelseområden med utmanande terräng och stora säsongsvariationer.

Vår expertis omfattar även projektering av anläggningar som tryckstegringar och pumpstationer där vi kan bistå med kompetens från förstudie till driftsättning.

Exempel på våra tjänster:

 • Projektering och dimensionering av ledningsnät, pumpstationer, tryckstegring, reservoarer
 • Ledningssamordning
 • Kostnadskalkyler och livscykelanalyser
 • Konditions- och funktionsbedömning av VA-system
 • Förnyelse- och underhållsplaner
 • Hydraulisk modellering (funktion och kapacitet, översvämningsutredningar)
 • Strategisk planering vid om- och utbyggnad av VA-system
 • Utredningar omvandlingsområden
 • Förfrågningsunderlag och bygghandlingar
 • Projektledning, byggledning, besiktning
 • Driftstöd

Kontakt

Martin Jonsson - Bitr. Affärsområdeschef Samhällsbyggnad

Martin Jonsson

Bitr. Affärsområdeschef Samhällsbyggnad

Kontakta Martin Jonsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Du kanske också är intresserad av