City view (Stockholm)

Vattennätverk

AFRYs tjänster inom vattennätverk

På AFRY är vi experter på design och renovering av vattennätverk för samhällen och industrier.

Växande städer måste se till att alla medborgare har tillgång till vatten. Samtidigt är många befintliga vattennätverk i akut behov av renovering. Vid utveckling av vattenförsörjning kan moderna metoder förbättra vattennätets tillförlitlighet och effektivitet. Vi tillhandahåller omfattande tjänster för design av vattennätverk, nätverksmodellering och renovering.

Vår expertis omfattar design av transmissionsledningar och pumpstationer från preliminär design till drift. Vi har lång erfarenhet av att planera utmanande renoveringar och flytta överföringslinjer i tätbebyggda stadsmiljöer. Dessutom har vi årtionden av erfarenhet av att utforma vattennätverk inom industrianläggningar.

Exempel på våra tjänster:

 • Studier av platser och tillgångar för vattennätverk
 • Investeringsprogram för nybyggnation och renovering
 • Design av specialinredningar och konstruktioner för vattennätverk (ventiler, brunnar / gropar)
 • Design av uppsamlingssystem, pumpstationer, boosterstationer, reservoarer
 • Hydrauliska studier av nätverk, dimensionering och modellering av nätverk ((funktion och kapacitet, översvämningsundersökningar)
 • Rörledningsdimensionering
 • Renoveringsdesign för vattennätverk
 • Underhåll av vattennätskartor
 • Utveckla och modellera studier av vattennätverk
 • Hydraulisk modellering av transmissionsledningar och hydraulisk slaganalys
 • Hydraulisk design av transmissionslinjer
 • Kapacitetsanalys av avlopp
 • Strategisk planering för ombyggnad och utvidgning av vatten- och avloppssystem
 • Kostnadsberäkningar och finansiell modellering
 • Upphandling
 • Projektledning, handledning
 • Operativt stöd

Kontakt

Milos Stefanovic

Head of Business Unit, Water Sweden

Du kanske också är intresserad av