City, bridges and construction works at water

Vattenvägar och vattenbyggnadsprojekt

AFRYs tjänster inom vattenvägar och vattenbyggnadsprojekt

PÅ AFRY vet vi hur man skyddar både naturliga och byggda vattenvägar.

Vattenvägar har en multifunktionalitet i och med att de på en och samma gång är trafikrutter, biotoper, vattenreservoarer (inbegripet för dricksvatten) och rekreationsplatser.

Med vår expertis inom såväl teknik som miljöfrågor kan vi tillhandahålla helhetslösningar för hamnanläggningar, skyddsstrukturer för kanaler och kuster, dammar, överfallsdammar, slussportar, dockor, utjämningsmagasin och mycket mer. Vid behov arbetar våra specialistplanerare inom transport, vatten och miljö tillsammans för att projektera alla linjer, broar och vägar som ska åtfölja vattenvägarna. Vi projekterar även vattenkraftverk, dammar och pumpkraftverk. Vår expertis inom vattenbyggnadsteknik täcker alla typer av vattenbyggnader.

Vi strävar alltid efter hållbara metoder såsom naturlig utformning av vattenvägar, flodstränder och regleringsstrukturer, som värnar den biologiska mångfalden och landskapet. För slussar, fördämningar och överfallsdammar projekterar vi fiskpassager. Vi bistår även våra kunder med hydrologiska analyser samt naturskyddsplaner och naturskyddsrapporter.

Intensiv markanvändning och teknisk utveckling av vattenvägar är en utmaning för naturliga biotoper. Med riktade insatser för att återställa naturen kan vi begränsa denna process och därmed bidra till bevarandet av den naturliga livsmiljön.

För att säkerställa att våra kunder också uppfyller sina miljömål övervakar vi de långsiktiga förändringarna och effekterna av den verksamhet som bedrivs. Det kan till exempel handla om miljöövervakning av flora och fauna och undersökningar av biologisk vattenkvalitet, och mycket mer.

Vårt förhållningssätt och fördelar för kunden:

  • Hållbara lösningar.
  • Projektering för lång livslängd.
  • Ett brett utbud av tjänster tillgängliga från en och samma källa.
  • Erfarenhet av krävande projekt.
Martin Jonsson - Bitr. Affärsområdeschef Samhällsbyggnad
Martin Jonsson
Bitr. Affärsområdeschef Samhällsbyggnad

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Martin Jonsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.