women sitting on a bench in city

Pargol Tayefeh Parchiloo

Bra stöd från början var värdefullt när man kommer direkt från universitetet in i arbetslivet

Avstämningar med chefen på AFRY är det jag uppskattade mest från min tid som konsult. Att gå direkt från universiteten till en heltidstjänst kan vara en omställning men jag kände att jag under dessa möten fick bra stöd i den förändringen.  

black and white image a woman with long dark hair and leather jacket

 

Varför valde du att söka till AFRY Future?

-Jag hade inte hört talas om AFRY Future så det första som lockade mig var den intressanta annonsen på LinkedIn som jag valde att söka på. Själva rekryteringsprocessen var tydlig och jag fick en bra känsla över vad mitt framtida uppdrag skulle handla om.

Hur upplevde du att förberedelsearbetet inför själva starten samt kontinuerliga genomförandet av ditt uppdrag fungerade?

-Som en del av rekryteringsprocessen fick jag träffa kunden i en sista intervju för att också få en känsla av atmosfären och kollegorna som jag eventuellt skulle arbeta med.

Uppdraget hos kunden startade omedelbart i samband med min anställning på AFRY och jag hade redan från start avstämningar med både chefen hos kunden och min chef på AFRY. Hur ofta jag skulle ha avstämning med min chef på AFRY fick jag själv bestämma och alla möjliga aspekter av uppdraget kunde då diskuteras.

Dessa avstämningar är det jag uppskattade mest från min tid som konsult. Att gå direkt från universiteten till en heltidstjänst kan vara en omställning men jag kände att jag under dessa möten fick bra stöd i den förändringen.  

Vad hände efter att du lämnade AFRY Future?

-Efter avslutat Future-program blev jag erbjuden fast anställning hos kunden där jag valde att fortsätta mitt uppdrag. Jag har dock fortfarande kontakt med många vänner och kollegor från min tid på AFRY.