Stora Enso Skutskär

Skutskärs Bruk modernisering av processkontrollsystemet för Stora Enso i Skutskär

Projekt för att ersätta det gamla övervaknings- och kontrollgränssnittet för sodapanna 7.

Det pågår ett kontinuerligt förbättringsarbete vid Stora Ensos verksamhet i Skutskär. Här tillverkas fluffmassa för mängder av produkter vi använder i vår vardag, exempelvis servetter, olika hygienprodukter, blöjor och non woven-material. Produkter som uppfyller önskade behov för ett antal olika användare. Det betyder, att stannar produktionen på Skutskärs bruk så kan det påverka många ur olika avseenden. Därför är det naturligtvis ytterst relevant att hjärtat i fabriken, sodapannan, fungerar som sig bör – dygnet runt.

Skutskärs Bruks Sodapanna 7 driftsattes 1976. Under 40 år har utvecklingen gått avsevärt framåt. Skutskärs bruk beslutade därför att genomföra flera upprustningsprojekt med sikte på hållbara lösningar för framtiden där översyn av gamla styrningen för Sodapanna 7 ingick. Detta projekt startades 2018 och AFRY fick uppdrag som huvudleverantör (EPCM). När projektet avslutas konstaterades det att AFRY har levererat projektet inte bara enligt tidplan, utan även före tidplan:

Att vara ”up and running” före tidplan betyder förstås oerhört mycket för oss#, säger Henrik Holm, fabrikschef på Skutskärs Bruk. #Hela projektet utfördes överlag väldigt professionellt, inga störningar eller oförutsedda händelser under genomförandet alls vilket vi kopplar till AFRYs noggranna projektering och ett bra samarbete alla parter emellan.”.

Henrik berättar att hela idrifttagandet även flöt väldigt smidigt, vilket alltid är ett kritiskt moment.

“Eftersom Sodapanna 7 är direkt kopplad till två av våra tre linjer så hade en fördröjning vid uppstarten inneburit produktionsförluster för oss, men i det här fallet kunde vi känna lugnet tidigt", berättar Henrik Holm och lyfter fram AFRYs bredd av kompetenser och långa erfarenhet inom området som en stor tryggheten för ett komplext projekt som detta..

Skutskärs Bruk ser olika värden i att anlita en samarbetspartner i ett projekt som detta.

"AFRYs förståelse och kunskap inom processteknik, förmåga att koppla samman moderna verktyg och metoder har bidragit till en förbättrad effektivitet överlag och möjliggör en ökad tillgänglighet på ett helt annat sätt än tidigare”, säger Henrik.

Uppgradera eller investera?

AFRY var från start inblandade i förstudien och efterföljande förprojekt där AFRY hade ansvar att ta fram allt tekniskt underlag tillsammans med Skutskärs projektledare.

“Sodapanna 7 vid Skutskärs Bruk hade konventionell styrning via panel och var i behov av nytt en modernisering av sodapannans processtyrning. Förprojektet visade på risker med hur dåvarande sodapanna skulle ”skaka tass” med dagens moderna teknik. Samtidigt var fokus för Skutskärs Bruk att höja säkerheten ytterligare både för människa och anläggning på bruket”, berättar Ulf Andersson, projektledare hos AFRY och för projektet.

Slutsummering och beslut landade i att investera i ny processtyrutrustning för att möta framtiden på bästa sätt. Utmaningen var att genomförandet behövde ske inom loppet om 8 månader.

Rätt person på rätt plats

AFRY har lång erfarenhet av liknande projekt, men nu var tiden en större utmaning jämfört med andra liknande uppdrag.

“Vi beslutade att göra några andra delar på annat sätt än tidigare", berättar Ulf och fortsätter: "Med en så pressad tidplan såg vi vikten av en resurs som kunde verka som länk mellan styrsystemleverantören (ABB) för styrsystemet och processen. Vi behövde en dedikerad person med erfarenhet. Inom AFRY har vi idag en brett fält av erfarna konsulter, vilket krävs i sådana här uppdrag. I detta fall var en av våra projektingenjörer, en värdefull lagspelare”.

“Vår styrka ligger i våra möjligheter att få till en organisation helt anpassad efter behovet”, säger Max Allemo, Sektionschef hos AFRY och ansvarig för sammansättning av projektteamet.

“I det här fallet är jag extra tacksam över alla de resurser vi har inom AFRY, våra projektverktyg och därigenom kunna bistå våra kunder lokalt på bästa sätt”, berättar Max.

Ökad säkerhet

AFRY bidrog under projektet med tiotalet ingenjörer under konstruktionsfasen och med ytterligare 5-5 resurser under utcheckningen. I samarbete med kund och övriga leverantörer lyckades teamet med idrifttagande 14 timmar före utsatt tid. Låter i tid inte mycket, men i sammanhanget kan det betyda mycket för Skutskärs Bruks verksamhet. Skutskärs bruk ser stora skillnader med den nya lösningen på plats i sin anläggning på flera sätt:

“Idag har vi en betydligt mer säker anläggning än tidigare och möjlighet att övervaka på ett annat sätt, samtidigt som möjligheten att förändra och utveckla produktionen ytterligare ser helt annorlunda ut. Vi är väldigt nöjda med vårt samarbete och slutresultat”, avslutar Henrik Holm.

Lisa Vedin - Head of Process Industries Sweden
Lisa Vedin
Head of Process Industries Sweden

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Lisa Vedin

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.