Øresundsbroen

AFRY bidrar till utvecklingen av en digital tvilling till Öresundsbron

Planering och underhåll från avstånd

Kostnadseffektiv drift, färre trafikstopp och ökad säkerhet är tre av många fördelar som underhållningsteamet på Öresundsbron får med AFRYs “Real Digital Twin” – en digital spegling av brons anläggningar, installationer och inventeringar.

I samarbete med Öresundsbrons Konsortium och ingenjörskollegor på WSP, har AFRY utvecklat en digital tvilling av Öresundsbron. En digital tvilling är ett digitalt verktyg som i realtid samlar och visualiserar data från brons många installationer och fixturer. Data visas i en kombination av 2D-kartor och 360-gradsskanningar av ett specifikt område. Via en datorskärm kan medarbetarna utföra fjärrunderhållsarbete på bron på ett effektivt, säkert och snabbt sätt.

Förutsäger skada och slitage

AFRYs team består av Frank Severinsson och Henrik Gustafsson, som har arbetat med Öresundsbroprojektet sedan 2018.  

  • Det smarta med AFRY Real Digital Twin är att många arbetsflöden blir lättare för brons anställda. De kan till exempel skanna en specifik rälsprofil från sin dator för att hitta eventuellt förfall. En mer detaljerad bild kan även visa om det finns faktiska skador. I förlängningen innebär det att slitage på utrustning och fixturer kan förutses i bilder och skanningar, säger Henrik Gustafsson, projektledare på AFRY.

Kort-og kameravisning fra et specifikt punkt pa Øresundsbroen. Kilde: AFRY.
Karta och kameravy från en specifik punkt på Øresundsbron.

Möjliggör lösningar på distans

Den digitala speglingen visualiserar data på flera nivåer. I verktygets listvy kan underhållsteamet få en översikt över all data på anläggningen – inklusive en beskrivning av typ och placering av fixturer, så som trafikskyltar och brandstegar. Från listan tar ett par klick användaren till en geografisk karta, innehållande en översikt över de lokaliserade fixturerna i teknikrummet. Här presenteras användaren för en så pass detaljerad vy att man kan se exakt var fixturerna har placerats i rummet.  

- Bland annat tillåter den digitala speglingen användarna att ha ett Teams-möte med andra tekniker, där de kan få en livevy från en given punkt på bron. Låt oss även säga att vi har nya kollegor som behöver utbildas i hur man kommer åt brandstegar vid en olycka, då skulle de inte behöva besöka platsen fysiskt, säger Henrik Gustafsson.

Eksempel på listevisning med beskrivelse af inventar i et teknikrum. Kilde: AFRY.
Exempel på listvy med beskrivning av fixturerna i tekniskt rum.

En data-driven ögonöppnare

AFRY Real Digital Twin är byggd på en plattform utvecklad av WSP och Trafikverket. AFRYs ingenjörer lade sedan till mjukvarusystemen Maximo, Orbit och ArcGIS till plattformen, vilket resulterade i verktyget MX360. Verktygets funktionalitet har utvecklats av WSP och AFRY i samarbete med beställaren – Öresundsbro Consortium.

- Det började med en ambition att kunna visualisera installationerna av bron i Maximo. När vi började arbeta med det 2018 blev det ögonöppnare för oss alla, eftersom vi såg fler möjligheter med användning av data och visualiseringar för underhållsarbetet på bron, säger Frank Severinsson, ansvarig för alla AFRYs aktiviteter i relation till Maximo-mjukvaran.


Fortsatt utveckling av verktyget

År 2018 var uppgiften att samla in data från vägar och tåglinjer på bron – en så kallad mobil kartläggning. Bilder och data tillhandahölls av laserskannrar och 360-graderskameror, vilket gjorde det digitala verktyget användbart för underhållsteamet.

Senare förbättrade AFRY och WSP verktygets funktioner, bland annat genom att expandera de områden där data samlades in. Dessutom gjorde den förbättrade versionen det möjligt att visualisera byggnader från insidan, till exempel tekniska rum.

Idag fokuserar ingenjörerna mer på datakvalitet, i samband med att fler installationer och platser visualiseras i verktyget. Under andra halvåret 2022 har ytterligare ett delprojekt lanserats där nya skanningar och datainsamling från vägar och räls på bron jämförs med tidigare skanningar.

 

Fördelar med digital spegling av infrastrukturprojekt  

  • Anställda kan utföra fjärrinspektioner av anläggningar och utrustning, utföra beräkningar och planera underhåll av platsen och dess funktionalitet.

  • Samlade data indikerar om en installation är sliten, och om förebyggande underhåll kan initieras. En skanning av vägunderlag kan visa slitage, och reparationer kan påbörjas innan eventuella större skador på vägen leder till trafikincidenter eller får trafiken att stanna.

  • Färre besök på bron innebär bättre säkerhet och minskad risk för dem anställda.  

  • Färre besök på platsen ger även minskad klimatpåverkan, eftersom transporter med CO2-utsläpp till och från platsen kan undvikas.

  • Generellt ger det digitala arbetsverktyget en mer kostnadseffektiv drift, eftersom anläggningens anställda blir mer effektiva när de kan lösa utmaningar på distans.

Vill du veta mer om den digitala tvillingen till Öresundsbron?

AFRY contact person generic image

Henrik Gustafsson

Senior Consultant, Data Driven Maintenance

Kontakta Henrik Gustafsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
AFRY contact person generic image

Frank Severinsson

Senior Consultant, Data Driven Maintenance

Kontakta Frank Severinsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.