Management Consulting for Pulp

AFRY - central partner när SCA i Obbola bygger framtidsanläggning

Med kampen att rädda haven från plast ökar efterfrågan på papper och kartong, samtidigt som e-handeln ökar och befolkningen växer. SCA vill möta marknadens behov, därför togs beslutet under 2019 att bygga en ny pappersmaskin för tillverkning av kraftliner vid sitt pappersbruk i Obbola, strax utanför Umeå.

Projektet drivs under namnet ”Expansion Obbola” och ska säkerställa leveransförmågan av förnybara förpackningar, från dagens produktion av 450 000 årston kraftliner till 725 000 årston. En central del är delprojektet kallat MEG, där ansvar och förtroende för genomförandet ligger hos AFRY.

Expansion Obbola är uppdelat i fem delprojekt: Pappersmaskin, Returfiber, Mesaugn, Infrastruktur och MEG. MEG står för Massa, Energi och Gemensamma system och syftar till att eliminera flaskhalsar i befintlig process. I korta drag består detta delprojekt av utökad kapacitet för massatvätt, sodapanna och stödsystem, nya defibrörer samt en ny biologisk reningsanläggning. Det innefattar dessutom byggnation av ett stort antal nya rörbryggor och ett nytt sprinklersystem.

”Vi är självklart stolta över att få vara en del i en av SCAs AFRY central spelare när SCA i Obbola bygger framtidsanläggning och gör en så stor satsning”, säger Peter Kaarle på AFRY som nu har rollen som projektledare för MEG.

SCA Obbola extension case Sweden
Foto: SCA
Flertalet discipliner inblandade

AFRYs åtagande i MEG består av projektledning, projektering, arbetsmiljö- och montagesamordning, 3D skanning och projektering av process, rör, mek, el, samt allmän kraft och belysning.

En stor del av den totala investeringen om 7,5 miljarder berör miljöinvesteringar. Den nya mesaugnen kommer att drivas med biobränslen istället för olja, vilket reducerar oljebehovet med 8000 m3/år. Utsläppen från fossila bränslen minskar därmed med drygt 20 000 ton per år – dessutom investeras det i vattenreningskapacitet i form av en ny biologisk reningsanläggning.

Delaktiga i tidigare projekt

AFRY var även inblandade när SCA investerade i ny mesaugn i Munksund, utanför Piteå, för cirka sju år sedan. Peter Kaarle var projektledare i det projektet; ”Vi är några i vårt team i Obbola som även medverkade i Munksund. Det har naturligtvis ett värde, samtidigt som vi idag har än mer värdefulla resurser genom sammanslagningen ÅF och Pöyry för ungefär ett år sedan”.

Lokala, regionala och globala resurser – och synergier

AFRY bistår med ett 10-tal teknikdiscipliner i projektet med konsulter från kontoren i Piteå, Umeå och Örnsköldsvik, men även från andra delar i Sverige samt Finland. ”Med den organisation vi har idag kan vi hantera komplexa projekt på ett helt annat sätt än tidigare. Storleken på vårt bolag idag tror vi inte bara skapar en trygghet för våra kunder, utan medverkar även till andra synergier”, säger Lisa Vedin, Affärsenhetschef för Region Mitt inom AFRYs division Process Industries och berättar att även AFRYs dotterbolag Efterklang även är inblandade i projektet: “Efterklang stöttar SCA med bullerfrågor och våra miljöspecialister har varit delaktiga i utredningar och framtagande av underlag till miljötillståndsansökan”, säger Lisa.

”Vi har samarbetat bra med AFRY tidigare och de var även inblandade i förprojektet kring Obbola”, säger säger Per Strand, Projektdirektör för projekt Expansion Obbola och tf Produktionschef och fortsätter: “Sedan i höst 2019 är vi nu igång och det löper på enligt plan. När vi är klara med hela projektet 2023 kommer vi ha marknadens mest avancerade kraftlinermaskin tillsammans med vår tillgång till en norrländsk vedfiber med hög kvalitet - och en effektiv säker virkesförsörjning och logistik, vilket är av värde ur ett än mer hållbart perspektiv”.

Strategiska insatser för framtidens generation

Efterklang är en del av AFRY och ett av Europas största och ledande kompetenscentra inom rådgivning, design och projektering av akustik, ljud och vibrationer.

Lisa Vedin berättar vidare: ”Vår verksamhet bygger på att bidra till att utveckla till våra kunders verksamhet, det är drivkraften i allt vi gör. Processindustrin står idag inför stora utmaningar med de globala målen kring klimatförändringarna. Inom AFRY har vi väldigt stort fokus på de frågorna, det är vår skyldighet som ledande teknikkonsult. Därför känns det extra inspirerande att få vara en del av ett så viktigt framtidsprojekt som SCAs satsning i Obbola”.

”Utvecklingen går snabbt nu och vi har inte tid att vänta. SCAs strategiska satsningar gör att vi ser en framtid anpassad för morgondagens generationer, något som ligger oss inom AFRY väldigt varmt om hjärtat”, avslutar Lisa.

>> Broschyr om projektet

LisaVedinPeterKaarle
Peter Kaarle och Lisa Vedin gläds åt att få bidra till SCA:s nya framtidsanläggning i Obbola.
Lisa Vedin - Head of Process Industries Sweden
Lisa Vedin
Head of Process Industries Sweden

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Lisa Vedin

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Peter Kaarle - Section Manager & Project Leader
Peter Kaarle
Section Manager & Project Leader

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Peter Kaarle

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.