Man and woman at desk infront of window

AFRY fixar social hållbarhet i ”nya” Gävle

AFRY fixar social hållbarhet i ”nya” Gävle

AFRYs Samhällsplanerare & arkitekter har studerat social hållbarhet kopplat till fysisk planering.

Under våren 2020 har AFRYs arkitekter och samhällsplanerare utfört en förstudie på uppdrag av Gävle Kommun. Förstudien utgör en kunskapssammanställning av forskning, studier och goda exempel på vad social hållbarhet kopplat till fysisk planering är. Syftet med förstudien är att bidra med ett underlag till kommunens fortsatta planeringsarbete.

Gävle växer och staden står under stora förändringar. I och med att såväl Norra stambanan som Ostkustbanan flyttas frigörs stora markområden som tidigare inte varit tillgängliga för bostäder. I och med detta planeras ett nytt bostadsområde –”Näringen”, där ca 6000 nya bostäder ska uppföras. Kommunfullmäktige har dessutom beslutat att Näringen ska vara klimatneutralt till 2040. Näringen har ett fantastiskt läge nära havet och nära centrum inklusive Centralstationen.

Inför detta behöver kommunen ta fram målbilder och underlag för att den nya stadsdelen väl integrerad i staden och för att kunna bli så hållbar som möjligt. En del av detta underlag består i att försöka sätta fingret på vad social hållbarhet innebär för den kommande byggda miljön på Näringen. I och med detta fick AFRY uppdraget av Gävle kommun att ta fram en förstudie för social hållbarhet för Näringen.

De exempel som förstudien innehåller är analyserade utifrån vilka frågor och inriktningar som är viktigast för kommunen i den fortsatta utvecklingen av Näringen som en hållbar stadsdel.

Rapport Hållbarhet i Näringen, Gävle

Gävle kommun är mycket nöjda med resultatet och menar att förstudien kommer att vara en tillgång i arbetet med kunskapsuppbyggnad såväl internt som med de samarbetspartners; exploatörer etc. som tillsammans med kommunen ska utveckla Näringen. Gävle kommun menar att förstudien kommer att vara en tillgång i arbetet med kunskapsuppbyggnad såväl internt som med de samarbetspartners; exploatörer etc. som tillsammans med kommunen ska utveckla Näringen.

Vill du veta mer, kontakta: Maria Håkansson, Marknadsområde Samhällsutveckling, maria.hakansson@afry.com