black chip with containers in sunset

AFRY hjälper kund med projektledning för att hantera komponentbrist

Mål - minimera ekonomisk inverkan på global elektronikbrist

Ett globalt företag som jobbar med att ta fram produkter och tjänster inom framställning av läkemedel vände sig till AFRY för att tillsammans försöka hantera rådande elektronikbrist genom att projektleda och inrätta en tillfällig organisation med resurser från både kunden och AFRY.

Stora produktionsstörningar

För alla företag som använder elektronik i sina produkter orsakades stora produktionsstörningar under covidpandemin.

Den ökade efterfrågan på hemelektronik och störningar i leveranskedjor skapade en global brist på elektroniska komponenter. Leveranstider skenade och de drabbade företagen förlorade vinst.

circuit card darkblue and red
hands forming a star above computers

Effektivt samarbete med tvärfunktionellt team

Det sattes upp ett tvärfunktionellt team med resurser från R&D, produktion och inköp, med målet att begränsa produktionsstörningar och minimera den ekonomiska inverkan på den globala elektronikbristen.

 • Teamet drev eskaleringar mot tillverkarna.
   
 • Letade efter nya komponenter på spotmarknaden och utvärderade alternativa komponenter.
   
 • Designade om system för att kunna använda tillgängliga sådana.
   
 • Beslutsunderlag togs också fram inför nyinköp av komponenter för att väga risken av att inte köpa komponenten mot samma kostnad som ursprungskomponenten.

Ansvarig projektledare för teamet

Emil Winberg, projektledare inom produktutveckling på AFRY ansvarade för att leda teamets dagliga aktiviteter såsom att sätta upp driftmekanismer och leda de olika projekten för omdesign av kretskort och mjukvara och för att ersätta bristkomponenter med de alternativa komponenter som tagits fram av teamet.

För att göra detta använde sig Emil av metoder från Prince 2, en väl etablerad projektledningsmetod, som han  kombinerar med erfarenheter från alla de olika typer av företag och branscher som han har fått inblick i genom åren som konsult.

A man sitting in a sofa in front of a computeron t a cafe table

Jag kom snabbt in i arbetet och såg teamets behov. Det behövdes sättas upp en struktur och det fanns många tidskritiska moment som behövde pulsas ofta. I tvärfunktionella projekt saknas ofta fullt fungerande kommunikation och olika avdelningar saknar då ofta förståelse för varandras infallsvinklar. När man kommer in utifrån som projektledare har man möjlighet att vara mer opartisk och lösa tidigare infekterade frågor.

Slutmålet över förväntan

"Teamet lyckades öka antalet säkrade komponenter dramatiskt. Dessutom ledde samarbetet som skapades av den krossfunktionella gruppen till ökad förståelse mellan konstruktion, produktion och inköp", säger Emil.

"Detta gav dessutom positiva sidoeffekter som högre intern effektivitet, transparens och bättre beslutsunderlag. Det är också en av anledningarna till att gruppen lyckades förkorta implementeringstiden för omdesignade kretskort från ett halvår till två månader."

happy man raising hand in front of computer

Bonusresultat

AFRY hjälpte även kunden med att skapa ett system för att visualisera bristdatan från kundens olika leverantörer. Detta ledde till:

 • att alla hade tillgång till en helhetsbild över materialtillgången samt hur den påverkade kundens produkter.
   
 • Systemet gjorde det enkelt att ta fram beslutsunderlag där risken för produktionsstopp kunde vägas mot kostnaden för t.ex. omdesign eller inköp av komponenter från den öppna marknaden.
   
 • Bättre informerade beslut, en mer effektiv användning av tillgängliga resurser och minskade kostnader.

Uppdragsfakta

 • AFRYs roll: Projektledare
   
 • Sektor: Medicinteknik
   
 • Verktyg: MS office
   
 • Projektgrupp: 15 personer
   
 • Tid: 18 månader
   
 • Geografisk täckning: Global
   
 • Språk: Svenska och engelska
containers mirroring in water

Kund

En global leverantör av produkter och tjänster för forskning och utveckling av läkemedel så väl som produkter för tillverkning av kommersiella läkemedel så som vaccin.

Fredrik Lindblad - Section Manager, Project Control & Management
Fredrik Lindblad
Section Manager, Project Control & Management

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Fredrik Lindblad

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Du kanske också är intresserad av