Circular fashion

AFRY stödjer cirkulärt mode hos H&M

AFRY stödjer cirkulärt mode hos H&M

H&M:s vision är att leda övergången till cirkulärt och förnybart mode, och samtidigt vara ett rättvist och jämlikt företag. H&M-koncernen satsar ambitiöst på att integrera cirkulär ekonomi i sin övergripande verksamhet och utökade under 2018 sitt uppdrag hos AFRY för att få hjälp med att utveckla en cirkulär förpackningsstrategi.

”För att påskynda övergången från en linjär till en cirkulär modell måste vi ta itu med våra förpackningar. Vi uppskattar därför vårt strategiska partnerskap med AFRY, som samverkar med oss för att lösa denna fråga. Att säkerställa en cirkulär förpackningsstrategi genom att maximera användningen och värdet av resurserna är avgörande för att rädda vår planet och en viktig del av vår vision att gå mot en helt cirkulär verksamhet.” – Cecilia Brännsten, miljö- och hållbarhetschef, H&M-koncernen

Ett cirkulärt angreppssätt handlar om att hålla resurser i bruk så länge som möjligt och att återföra avfall som råmaterial till nya produkter – i ett slutet kretslopp. Begreppet cirkularitet föddes långt tillbaka i historien. Tanken på återföring, på cykler i fysiska system, är gammal och mera besläktad med ekosystemet än med maskiner. Den senaste tidens framsteg inom digital teknik stödjer övergången till en cirkulär ekonomi genom att radikalt övergå från fysiska råmaterial till kunskap och tjänster, ökad transparens och främjande av återkopplingsdrivna informationssystem.

Företagen behöver bygga kärnkompetenser inom cirkulär design och industriell ekologi för att göra det enklare att återanvända produkter och förpackningar, återvinna material och etablera kaskadeffekter. Viktiga områden i sammanhanget är till exempel materialval, design-for-(re)manufacturing, omvänd logistik och retursystem, och sist men inte minst ett integrerat systemtänkande som knyter samman de olika länkarna i värdekedjan.

AFRY har över 100 konsulter som arbetar med miljöfrågor, där cirkulär ekonomi är ett specialiserat område som täcker flera discipliner inom AFRYs breda kompetensområde.

Läs mer om cirkulär ekonomi på The Ellen MacArthur Foundation och kontakta Carolina Togård om du vill veta mer om hur cirkulär ekonomi skulle påverka er verksamhet.