Truck in heavy rain

AFRY utvecklar ett nytt verktyg för att öka trafiksäkerheten på väg

Först i världen med ett index för trafiksäkerhet

För första gången kan organisationer rapportera inom hållbarhetsområdet trafiksäkerhet genom ett nytt trafiksäkerhetsindex - kallat FIA Road Safety Index (FIA RS Index). Det hjälper bland annat organisationer att mäta sitt fotavtryck i trafiksäkerhet (Safety Footprint) likt koldioxidavtryck (totala mängden utsläpp växthusgaser). Det är avgörande för trafiksäkerhetsutvecklingen i samhället att trafiksäkerhet lyfts in i styrande dokument och får en större roll vid inköp och upphandling så det kan följas upp på ett systematiskt sätt.  

Verktyget hjälper till att minska antalet skadade och döda i vägtrafiken. Varje år dör ca 1,3 miljoner i olyckor inom vägtransportsystemet och 50 miljoner skadas. Den vanligaste dödsorsaken bland gruppen barn och ungdomar mellan 5 och 29 år är att dödas i en vägtrafikolycka.  

Trafiksäkerhet är ett avgörande hållbarhetsområde för att uppnå de globala målen för en hållbar utveckling i Agenda 2030, och får allt större uppmärksamhet i olika verksamheters hållbarhetsarbete. Globaliseringen har gjort att organisationers värdekedjor vuxit, blivit allt mer komplexa och internationellt utspridda. Detta innebär ett större ansvar för hur verksamheter påverkar resten av världen. Alla som konsumerar en produkt eller tjänst påverkar transportsystemet och därmed även trafiksäkerheten.  

 

Hur fungerar verktyget?

Verktyget utgår från ett steg för steg-system som ger stöd i att avgöra hur långt en organisation har kommit i arbetet med sin påverkan på trafiksäkerhet. En manual med tillhörande verktygslåda guidar användaren genom processen att bygga upp och utveckla sitt trafiksäkerhetsarbete samt skatta sitt index, som innehåller ett flertal steg.

 

Om projektet

Arbetet med FIA RSI drivs av AFRY:s projektgrupp och finansierats genom FIA Innovation Fund. Projektet startade 2020 och AFRY har sedan hösten 2021 genomfört sex pilotprojekt med tre multinationella företag, en svensk myndighet och två FIA-klubbar för att testa och utveckla indexet. Den första utgåvan av ramverket och manualen är färdigställd.  

 

Vill ni också vara en föregångare i ert arbete med trafiksäkerhet?  

AFRY kan hjälpa er med bland annat:  

  • Identifiera er verksamhets påverkan inom trafiksäkerhet

  • Kartlägga relevanta aktiviteter i värdekedjan  

  • Introducera och utbilda om indexet i er verksamhet

  • Identifiera förbättringspotential i hur ni arbetar med trafiksäkerhet

  • Utveckla er hållbarhetsrapportering

  • Utveckla er kommunikation med leverantörer och stöd i upphandlingar

 

Woman unloading parcels from truck
FAKTA SAFETY FOOTPRINT

Safety footprint is the number of fatalities and seriously injured persons as a result of road crashes occurring within an organization’s entire value chain. All casualties resulting from relevant and significant activities, services and products should be included in the calculation.

Peter Lundman - Technical Director BA Planning & Design
Peter Lundman
Technical Director BA Planning & Design

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Peter Lundman

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.