Man and woman at desk working

AFRYs Mognadsmodell ökar effektivitet och regelverks efterlevnad

Modellens GAP- och nulägesanalys garanterar produktsäkerheten

AFRY har hjälpt en global lastbilstillverkare att möta nuvarande och framtida tekniska föreskrifter.

AFRYs verktyg för mognads bedömning, Mognads modellen*, användes för att ange tillverkarens nuvarande kapacitet att upprätthålla överensstämmelse med relevanta regelverk.

Baserat på fynd och positiva intryck från intervjuer och en omfattande GAP-analys gav AFRY vägledning och rekommendationer för hur kunden kan arbeta proaktivt med framtida krav och öka förmågan i hela organisationen.

*Mognads modellen bygger på den internationella standarden ISO19600: 2014 Compliance Management Systems.

Annelie Bergsjö - Business Development and Sales Manager, Specialized Operational Excellence
Annelie Bergsjö
Business Development and Sales Manager, Specialized Operational Excellence

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Annelie Bergsjö

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.