Man and woman at desk working

AFRYs Mognadsmodell ökar effektivitet och regelverks efterlevnad

Modellens GAP- och nulägesanalys garanterar produktsäkerheten

AFRY har hjälpt en global lastbilstillverkare att möta nuvarande och framtida tekniska föreskrifter.

AFRYs verktyg för mognads bedömning, Mognads modellen*, användes för att ange tillverkarens nuvarande kapacitet att upprätthålla överensstämmelse med relevanta regelverk.

Baserat på fynd och positiva intryck från intervjuer och en omfattande GAP-analys gav AFRY vägledning och rekommendationer för hur kunden kan arbeta proaktivt med framtida krav och öka förmågan i hela organisationen.

*Mognads modellen bygger på den internationella standarden ISO19600: 2014 Compliance Management Systems.

Annelie Bergsjö
Business Development and Sales Manager, Specialized Operational Excellence

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.