Efterklang Malmö Live

Akustikstrategi för Malmö Live i harmoni med omgivningen

Malmö Live

I detta projektet har Efterklang arbetat utifrån att Malmö Live behövde en aktiv ljudstrategi. Denna strategi utgår från att ljud tillförs i syfte att samspela med omgivningen på ett harmoniskt vis. För Malmö Live innebär detta att den sökta effekten tidigt kan integreras i planeringen, vilket drastiskt ökar sannolikheten för ett lyckat slutresultat.

Utifrån ljudstrategin kan det sedan tas beslut om vilka traditionella akustiska åtgärder som behöver vidtas för att förstärka det uttryck Malmö Live vill att husen och kvarteret ska kännetecknas av.

Projekt: Malmö Live
Kund: Platspilot AB
Ort: Malmö
Status: Klart 2015

Efterklang Malmoe live case image exterior

Malmö Live