Efterklang Nationalmuseum

Akustisk design för Nationalmuseet

Nationalmuseum

Nationalmuseum i Stockholm är en nästan 150 år gammal byggnad. För att möta dagens krav på bland annat säkerhet, brandskydd, klimat och arbetsmiljö, har en omfattande renovering utförts.

En viktig faktor under renoveringsarbetet var att säkerställa att inte utrustning i byggnaden syns eller låter. Tanken är att ljusgårdarna ska kunna användas för till exempel föreläsningar.

För att lösa denna fråga, vände sig byggherren, Statens fastighetsverk, till ÅF Ljud & Vibrationer. Under den tid då Nationalmuseum var stängt genomförde ÅF ljudmätningar, rumsakustiska beräkningar samt auralisering.

Projekt: Nationalmuseum
Kund: Statens Fastighetsverk
Ort: Stockholm
Status: Klart 2018

 

ÅF Sound & Vibration blev Efterklang part of AFRY 2019

Efterklang nationalmuseum case image

Nationalmuseum