ritning över äldreboende

Äldreboende Ringgården

Äldreboende Ringgården, SÄVSJÖ

Ombyggnation av gårdens utemiljö för anpassning av utökad dementboende och ny indelning. Nyanläggning av lättlillgängliga, livliga grönytor och mötesplatser.

Innan ombyggnation utgjordes utemiljön av två komponenter: gräsmatta och björkspirea. De feminnergårdar fick nya, individuella utseenden med blommande utblick från fönstren för ökad trevnad och orientering.

Nya entréer skapades till besökande samt dagaktivitetsavdelningen. Även parkering till personal, ramper till entréer, sophantering, ny sprinklertank och reservkraftverk tillkom.

ritning över Äldreboende Ringgården

Detaljer gör skillnad

Stor fokus las på planteringar som såväl är enkelt att sköta samt ge en lång blomning från tidig vår till sen höst samt vintergröna inslag, som synliggör säsongerna. Runt sitt- och mötesplatser gjordes växtbäddar ätlig och man lockas till att prova genom skyltar i bädden. Upphöjda planteringslådor ge boende även möjlighet att odla själv. Eftersom man inte ska känna sig inlåst har grindar flyttas ifrån utblick och gömts bakom hörn och buskar. En viktig vardagshöjare är att se fåglar och annat djurliv, för det ett antal holkar och fågelmatare fördelades över gården.

bilder på växter och fåglar på äldreboendet
bilder på växter och boende på äldreboendet

Projektfakta:

Typ av projekt: äldreboende

Kund: Sävsjö kommun

År: 2021-2022

AFRY: Landskap, VA

Skeden: gestaltningsförslag, förfrågningsunderlag

Omfattning: 250 timmar