A sustainable city

Användningen av "Nudging" med hjälp av AI för att skapa en mer hållbar framtid

Hur använder vi AI för att skapa en hållbar framtid?

Artificiell intelligens är ett kraftfullt verktyg som AFRY har kunnat utnyttja för ett fastighetsbolag för att få människor att välja ett miljövänligare och mer hållbart liv.

Utmaningen

Klimatfrågan är viktig för samhället och för fastighetsbolag. Fastighetsbolagen behöver minska sin klimatpåverkan och sina energikostnader.

Användarnas beteende utgör en stor del av klimatpåverkan, samtidigt som vi som samhälle står inför en stor klimatomställning. Hur kan ett fastighetsbolag underlätta för sina boende att leva mer hållbart?

Lösningen

Ett forskningsprojekt som kombinerar kompetenser inom hållbarhet och klimat, beteendeforskning om nudging på digitala plattformar och artificiell intelligens (AI). AFRY skapade ett stort bibliotek med tips/meddelanden som främjar en hållbar livsstil och konstruerar en digital plattform med en algoritm som kan optimera användarupplevelsen för varje boende. Algoritmen tar hänsyn till att elens klimatpåverkan och pris varierar under dygnet och mellan årstiderna och kan hjälpa användaren att minska eller flytta sin elanvändning när det är som allra viktigast för klimatet.

Använder datorredskap

Kundnyttan

Fastighetsbolaget Tornet kan positionera sig i framkant inom smarta
energilösningar och nudging vilket gynnar dem vid markanvisningar. Minskad klimatpåverkan och sänkta kostnader för energi.

Använding av AI

Intresserad av vårt AI utbud?