Komplicerad garagerenovering - Bostadsrättsföreninge

Bostad - Brf Björnö

Komplicerad garagerenovering

Brf Björnö i Kista har anlitat AFRY för utredning, projektering och projektledning i samband med renovering av garage och skyddsrum. Under projektet upptäcktes brister i husens konstruktion som medförde stora tekniska utmaningar.

Brf Björnö behövde renovera sina garage på grund av stora sprickbildningar i betonggolvet och läckage från taket. Föreningen bad AFRY om hjälp med att utreda skadeproblematiken och ta fram förfrågningsunderlag för en renovering. Samarbetet fortsatte genom hela byggskedet fram till överlämning från entreprenör.

Skadeutredning och ramhandlingsprojektering

Uppdraget inleddes med en utredning och sammanställning av skadeläget. Därefter gjordes en ramhandlingsprojektering för en totalentreprenad med konstruktion, el och VVS från AFRY. Hela upphandlingsprocessen med utskick till entreprenörer, nollning av anbud, kontraktsmöte etc sköttes också av AFRY.

Projektet omfattade betongrenovering i fyra varmgarage inklusive tre skyddsrum och byte av belysning. Dessutom tillkom arbeten i form av dränering runt husen samt tätskiktsrenovering av tre balkongsidor och två loftgångar.

Garagerenovering, dränering och tätskiktsrenovering

Tekniska utmaningar

I produktionsskedet bistod AFRY med projekt- och byggledning samt kontrollansvarig, vilket innefattade byggmöten, ekonomiuppföljning med entreprenör och ÄTA-hantering. Upphandling av besiktningsmän ingick också i uppdraget.

Projektet var särskilt komplicerat på flera punkter, vilket uppdagades när betongbjälklaget i garagen hade bilats bort. Husen är inte byggda enligt svensk byggstandard och hade brister som inte framgick av ritningarna. Till exempel var inte garagens skivpelare bärande eftersom de inte var förankrade i fundamenten. Husen vilar på golvbjälklagen, vilket påverkade produktionen och ledde till längre genomförandetid. Dessutom är det olika geotekniska förutsättningar vid varje garage.

Nya tätskikt som håller länge

Genom renoveringen har Brf Björnös garage och skyddsrum fått nya tätskikt som klarar förväntade påfrestningar. Betongen ska hålla i 60–70 år och belysningen har bytts ut för att sänka energiförbrukningen.

AFRY har hanterat föreningens byggherreansvar genom sin kompetens för myndighetskontakter, besiktning av entreprenaden samt aktiv uppföljning av entreprenörens arbete vid till exempel skyddsronder. Insikten om husens konstruktion är värdefull för framtida renoveringar och det finns nu korrekta relationshandlingar för garagens konstruktion.

Citat från kund

Det var ett stort och komplicerat projekt där det ständigt dök upp nya utmaningar. Resultatet blev jättebra – det är som att komma in i en nybyggd fastighet. Något som jag verkligen uppskattar i efterhand är att AFRY hade väldigt bra ordning på all dokumentation från projektet. Många byggmöten genomfördes digitalt på grund av pandemin, vilket också fungerade bra.

Christer Pettersson, styrelseordförande i Brf Björnö (2007–2023)

Faktaruta

Kund: HSB Brf Björnö, Kista
Objekt: Bostadsrättsförening
Projekt: Garagerenovering, dränering och tätskiktsrenovering
Period: 2016–2023
AFRYs roll: Utredning, projektering, upphandling, projektledning
Kompetensområden: Besiktning, byggkonstruktion, el/tele/kommunikation/säkerhet, VVS, energieffektivisering, skyddsrum

Nya tätskikt som håller länge - Brf - AFRY
Garage och skyddsrum har fått nya tätskikt som klarar förväntade påfrestningar.
Andreas Glans -
Andreas Glans

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Andreas Glans

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.