AFRY Bygg och Fastighet Bostäder Friskväderstorget

Bostäder - Friskväderstorget

Designfasad med integrerade solceller

AFRY har projekterat en unik solcellsanläggning på uppdrag av Bostadsbolaget i Göteborg.

Det aktuella bostadshuset har försetts med en mosaikmönstrad solcellsfasad som sticker ut i området kring Friskväderstorget.

Fossilfri energi är målet

Bostadsbolaget är ett allmännyttigt bostadsbolag i Göteborg och en av Sveriges största hyresvärdar. De deltar i Allmännyttans Klimatinitiativ där målet är att all energi ska vara fossilfri till år 2030 och utökar därför stadigt antalet solcellsanläggningar inom sitt bestånd. I fallet Friskväderstorget hade takytan stor potential samtidigt som elförbrukningen var hög, vilket gjorde den till en lämplig kandidat för solceller. Bostadsbolaget önskade även en estetisk solcellsfasad på södersidan för att testa något nytt och ge husets utseende ett lyft.

Uppdrag som kräver många kompetensområden

Uppdraget började med en förstudie av solcellsanläggning som sedan utvecklades till projektering och framtagande av förfrågningsunderlag; dels för en traditionell solcellsanläggning på tak och dels för den unika solcellsfasaden. I fasadprojektet har AFRY bistått med arkitekt, ljusdesigner, byggkonstruktör, arkivarie och solcellsprojektörer. AFRY ansvarade även för byggledning och besiktning.

Egenproducerad el för gemensamma utrymmen

Solcellsanläggningarna på huset vid Friskväderstorget ökar andelen egenproducerad, grön el. Fasaden ligger i rakt söderläge och passar därför utmärkt för solceller. Tillsammans med takanläggningen har de en installerad effekt på cirka 145 kW, vilket täcker merparten av elen som förbrukas i husets gemensamma ytor såsom belysning, hissar och tvättstugor.

Stilfull lösning som väcker uppmärksamhet

Bostadsbolaget är bland de första hyresvärdarna i Sverige som använder solcellsdesign. Fasadanläggningen har ett stort marknadsföringsvärde då den är unik i sitt slag med mönstrade solcellsmoduler. Huset på Friskväderstorget syns över hela området och den nya fasaden väcker uppmärksamhet och nyfikenhet bland de som passerar.

Faktaruta

Kund: Bostadsbolaget

Projekt: Friskväderstorget i Göteborg

Period: 2019-2021

AFRYs uppdrag: Förstudie, projektering och byggproduktion

Kompetensområden: Projektledning, hållbart byggande, byggkonstruktion, el/tele, energieffektivisering och besiktning.

AFRY Bygg och Fastighet Bostäder Friskväderstorget
Solcellsfasaden ligger i söderläge och är uppbyggd av moduler med tryckta färgfält som tillsammans bildar ett mosaikmönster.

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller sidan lediga jobb.

Elin Elmehag - Solenergi, Göteborg

Elin Elmehag

Solenergi, Göteborg

Kontakta Elin Elmehag

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.
Henrik Johansson - Market Area Manager HVAC & Energy, Gothenburg

Henrik Johansson

Marknadsområdeschef, Göteborg

Kontakta Henrik Johansson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Bild: Bostadsbolaget