Residential facilities - Kv. Hornslandet

Bostäder - Kv Hornslandet

Kv. Hornslandet

Norra Djurgårdsstaden är ett stadsutvecklingsområde med grön profil i Stockholm. 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser ska kombineras med en modern hamn och spårväg.

Här har Skanska och Stockholmshem slutit avtal om att gemensamt utveckla kvarteret Hornslandet. I första fasen omfattar det fem flerbostadshus med totalt 154 lägenheter, garage och butikslokaler.

Skanska har i sin tur anlitat AFRY för projektering av VVS, el samt styr- och övervakningsinstallationer.

Klimatsmart tänkande har stort fokus i projektet och avsikten är att söka miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad nivå Guld.

 

Kund: Skanska
Objekt: Kv. Hornslandet, Stockholm
Projekt: Nybyggnad av flerbostadshus,154 lägenheter
Period: 2012-2016
AFRYs roll: Design av vvs, styr- och övervakningssystem

 

Illustration: Stockholmshem