AFRY Bygg och Fastighet Bostäder Nordr

Bostäder - Nordr

Koll på underhåll och energiförbrukning

Bostadsutvecklaren Nordr anlitar AFRY som leverantör av underhållsplan och energideklaration till sina nybildade bostadsrättsföreningar. Upplägget ger föreningen goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar förvaltning.

Nordr är en av Nordens ledande bostadsutvecklare med fokus på storstadsområden i Sverige och Norge. Företaget erbjuder olika typer av bostäder, oftast med bostadsrätt som upplåtelseform.

Ny lag kräver teknisk underhållsplan

Den 1 januari 2024 införs en lag som säger att nya bostadsrättsföreningar ska ha en teknisk underhållsplan som visar fastighetens underhålls- och återinvesteringsbehov de kommande 50 åren. Tidigare har 30 år varit standard i branschen.

Nordr har givit AFRY i uppdrag att ta fram underhållsplan, underhållsbeskrivning och energideklaration till sina nybildade bostadsrättsföreningar. Efter ett 20-tal genomförda leveranser tecknade Nordr och AFRY under 2023 ett ramavtal för dessa tjänster.

AFRYs experter beräknar underhållskostnaderna

Dokumenten upprättas med hjälp av bygghandlingar och platsbesök. Uppdraget stämmer väl överens med AFRYs kompetens inom besiktning, fastighetsunderhåll och energiberäkning. AFRY har även experter på kostnadshantering som beräknar underhållskostnader för ett tidsintervall på 1–50 år. Bostadsrättsföreningen får tillgång till de färdiga dokumenten genom ett överskådligt webbverktyg.

Då det är ett återkommande uppdrag har AFRY byggt upp en god kunskap om Nordrs olika huskoncept och satt ihop ett tjänstepaket som enkelt kan appliceras på nya bostadsrättsföreningar.

Långsiktigt hållbar förvaltning

En genomarbetad underhållsplan är ett viktigt verktyg för en långsiktig förvaltning, både tekniskt och ekonomiskt. Tillsammans med underhållsbeskrivningen och energideklarationen får föreningen god kännedom om sina fastigheter. Det är enkelt för styrelsen att se vad som behöver renoveras, när i tiden detta ligger och hur mycket föreningen måste spara för att täcka framtida underhållsbehov. Planerat underhåll sänker dessutom ofta driftkostnaderna då det minskar risken för oväntade fel och akuta reparationer.

Samarbetet med AFRY fungerar bra och vi har nyligen tecknat ett ramavtal. Vi ser en trend att allt fler bostadsrättsföreningar sätter sig in i underhållsplanen och energideklarationen.

Bengt Erlandsson, eftermarknadschef hos Nordr

Faktaruta

Kund: Nordr

Objekt: Bostäder, bostadsrättsföreningar

Period: 2018-pågående

AFRYs roll: Underhållsplan och energideklaration

Kompetensområden: Energieffektivisering, besiktning, fastighetsunderhåll

AFRY Bygg och Fastighet Bostäder Nordr
En genomarbetad underhållsplan är ett viktigt verktyg för en långsiktig förvaltning, både tekniskt och ekonomiskt.

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Henrik Fjellgren - Market Area Manager, Energy Efficiency

Henrik Fjellgren

Marknadsområdeschef, Energieffektivisering

Kontakta Henrik Fjellgren

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.