Språkskrapan i Göteborg - Kontorsbyggnad omvandlas till studentbostäder

Bostäder - Språkskrapan

Kontorsbyggnad omvandlas till studentbostäder

Akademiska Hus bygger om fastigheten Språkskrapan i Göteborg från kontor till studentbostäder.

AFRY ansvarar för projektering av el- och telesystem i projektet som har höga ambitioner när det gäller återbruk av material.

Modernt boende för studenter och forskare

Språkskrapan, som byggdes på 1960-talet, förvandlas nu till ett modernt boende för studenter och forskare vid Göteborgs universitet. Fastigheten består av två huskroppar med ett gemensamt trapphus och är delvis sammanbyggd med Humanisten. Totalt skapar Akademiska Hus cirka 60 nya studentbostäder i olika storlekar; ettor, tvåor samt större lägenheter för kollektivboende. Beräknad inflyttning är 2023.

Återbruk av byggmaterial

Akademiska Hus har höga ambitioner när det gäller återbruk av material och hela byggnaden har inventerats för att sammanställa vilka produkter som är gångbara för återbruk.

AFRY ansvarar för projektering av el- och telesystem, från kalkyl i tidigt skede till programhandling och färdiga bygghandlingar för utförandeentreprenad. En stor del av elsystemet i fastigheten demonteras, men vissa känsliga installationer måste vara i drift under entreprenadtiden.

AFRY har gjort en inventering av elmateriel för att avgöra vilka produkter som kan återbrukas eller materialåtervinnas. I uppdraget ingår även dimensionering av en solcellsanläggning för egen förnybar elproduktion.

Levande campus

Genom ombyggnationen av Språkskrapan underlättas bostadssituationen för studenter och forskare i Göteborg. Akademiska Hus framhåller även att campusnära bostäder bidrar till ett tryggare, öppnare och mer levande campus.

Lägre klimatpåverkan

Att omvandla en befintlig fastighet till studentbostäder är en hållbar lösning som ger betydligt lägre klimatpåverkan jämfört med nybyggnation. Den stora användningen av återbrukade material kombinerat med gemensamma ytor för kök, vardagsrum och badrum är också bra ur ett hållbarhetsperspektiv. Dessutom utrustar Akademiska Hus taket med en solcellsanläggning som kommer att täcka en del av husets interna elbehov, till exempel för belysning.

Kontakt

För mer information om uppdraget och vår kompetens inom området vänligen kontakta uppdragsledare Hannu Matiasson på hannu.matiasson@afry.com eller 010-505 33 57 alternativt marknadsområdeschef Horacio Ferreira på horacio.ferreira@afry.com eller 010-505 30 25.

Faktaruta

Kund: Akademiska Hus

Projekt: Språkskrapan

Period: 2020-2021

AFRYs roll: Projektering av el- och telesystem

 

Bilder: Arkitema

Språkskrapan i Göteborg - Kontorsbyggnad omvandlas till studentbostäder
Språkskrapan - Kontorsbyggnad omvandlas till studentbostäder