Efterklang SCA Michael Engman

Bullerutreding och akustikrådgivning för SCA

SCA

Vid utökning av industriverksamhet, måste en miljökonsekvensbeskrivning göras. Inför tillståndsansökan för utbyggnad av massabruket, utförde ÅF Ljud & Vibrationer konsekvensanalyser samt beräkningar av bullerpåverkan.

ÅF Ljud & Vibrationer agerade även expertstöd vid upphandling av ny utrustning och kravställning. Under utbyggnaden ansvarade vi för akustisk projekteringen av kokeri, renseri, blekeri, kyltorn och torkmaskin.

Kontrollmätningar av genomförda investeringar och leveranser gjordes för att säkra att kraven uppfylldes. Resultatet var fördubblad produktion, men halverat  bullerutsläpp!

Projekt: SCA, Helios 
Kund: SCA
Stad: TImrå
Status: Pågående

ÅF Sound & Vibration blev Efterklang part of AFRY 2019