Strategy Meeting, Packaging

Cirkulär förpackningsstrategi tillsammans med H&M Group

H&M (Hennes & Mauritz AB) är ett multinationellt klädföretag som är känt för sina moderna kläder för män, kvinnor, tonåringar och barn. AFRY har undersökt olika cirkulära affärsinitiativ åt H&M, bland dem cirkulära och hållbara förpackningar.


AFRY hjälpte H&M att utveckla en global cirkulär förpackningsstrategi för alla dess förpackningar. Baserat på strategin utvecklades en handlingsplan för företaget och alla dess varumärken. AFRY deltog också i första fasen för att implementera strategin i organisationen.

Projektet resulterade t.ex. i en beskrivning av aktuellt tillstånd, konkreta mål och åtgärder och en konsekvensanalys (på kostnader, kundpåverkan och miljöpåverkan) för de olika åtgärderna.

Kund: H&M Group
År: 2017-2018
AFRY uppdrag: förpackningsstrategi