Copperstone - customer image not to use!

Återöppnar Viscariagruvan i Kiruna

Mål om att bli en av världens mest hållbara producent av koppar

Det svenska gruvbolaget Viscaria (tidigare Copperstone Resources) planerar att återöppna Viscariagruvan i Kiruna, Sverige. Gruvan lades ner under millenniumskiftet då efterfrågan på koppar sjönk, men idag är behovet stort av bland annat koppar i omställningen till förnybar energi.

Copperstone - customer image not to use!
Copperstone planerar att öppna upp Viscariagruvan i Kiruna med fokus på effektiv vattenhantering och cirkulära flöden.

"Samhället går mot en ökad användning av förnybara energikällor, och metaller spelar en central roll i denna omställning. Våra beräkningar tyder på att Viscaria skulle kunna producera 30 000 ton koppar per år. Vår ambition sträcker sig också till att optimera möjligheterna för reMining - att återanvända och nyttja materialet från tidigare gruvbrytning i större utsträckning. I detta arbete ser vi fram emot att fortsätta samarbetet med AFRY, som besitter omfattande erfarenhet och djup kompetens inom gruv- och metallindustrin", säger Emma Mäkitaavola, projektchef på Viscaria.

AFRY kan bidra i flera led

AFRY kommer genom ramavtalet bidra med expertis via en bredd av kompetensområden med fokus på hållbara lösningar och bästa tillgängliga teknik (BAT). Det inkluderar tjänster inom multidisciplinär teknik inom miljö, geoteknik, process, mekanik och rörledningar, el, automation, digitalisering, anläggning och konstruktion samt hållbarhetstjänster.

"Vi har en unik spetskompetens genom vårt center för framtidens gruv- och metallsektor i Sverige tillsammans med hela AFRYs tjänsteutbud och vårt fokus på hållbarhet. Vi är stolta över att få bidra till den gröna omställningen och Copperstone mål med sin verksamhet och vi ser fram emot vad vi kan åstadkomma tillsammans för att skapa en modern och ansvarsfull gruvdrift", säger Lisa Vedin, Head of Process Industries division för AFRY i Sverige.

Ramavtalet gäller från 2024-01-30 till och med 2026-01-29. Ordervärdet för AFRY har inte offentliggjorts.

(21 maj 2024 bytte Copperstone Resources namn till Viscaria. Alla pressmeddelanden som är daterade innan namnbytet har behållit namnet Copperstone Resources, i senare pressmeddelanden benämns bolaget Viscaria.)

mining tunnel
Unik expertis inom gruv- och metallindustrin
AFRY har ett komplett utbud av den expertis som krävs för att bidra till kundernas utveckling av framtidens gruv- och metallindustri.
Mining
Efterfrågan på kritiska mineraler ökar lavinartat
Denna ökning driver utvecklingen av gruvindustrin, där befintliga gruvor utvidgas, nya gruvor öppnas och gamla gruvor väcks till liv.
Mattias Lundborg - Business Segment Manager Mining & Metals
Mattias Lundborg
Business Segment Manager Mining & Metals

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Mattias Lundborg

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.

Du kanske också är intresserad av