Brodepå

Depåer - SL Brodepån Upplands-Bro

SL Brodepån, Upplands-Bro

När Citybanan öppnar 2017 kommer kapaciteten öka kraftigt i Stockholms pendeltågsnät. För att klara det ökade trafiktrycket bygger SL, Storstockholms Lokaltrafik, ut pendeltågsdepån i Upplands-Bro.

AFRYs åtagande omfattar projektering av VVS- och processystem för sammanlänkning av byggnader, samt projektering i uppställningshall och verkstadsbyggnad. I samband med utbyggnaden utökas SLs depåkapacitet kraftigt. Inom depåområdet uppförs också ett antal byggnader för service- och reparation. Totalkostnaden för nybyggnationen beräknas till ca 800 mkr.

Uppställningshallen på ca 13 000 m2 ska skydda uppställda tåg mot skadegörelse. Här finns plats för 12 st. fullängdståg och en särskild hall avsedd för klottersanering. Verkstadsbyggnaden på ca 8000 m2 är huvudbyggnad i anläggningen, och inrymmer en servicehall där lättare städ- och underhållsarbeten utförs. Dessutom finns det personalrum, förråd och tekniska utrymmen i verkstadsbyggnaden.

Utöver konventionella VVS-system projekterar AFRY processystem för:

  • Tryckförstärkt blandvatten
  • Kempålägg
  • Spolarvätska
  • System för oljor och fett
  • Tryckluft
  • Kyla
  • Glykolvatten
  • System för spilloljehantering
  • Processventilation för truckladdning

FAKTA
Kund: SL
Projekt: Tåguppställningsdepå
Vårt uppdrag: Planering och design av VVS-system i lokaler för pendeltåg, klottersanering, service, underhåll och tvätt.

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

 

Ulf Gustavsson - CDO Affärsområde Buildings Sverige

Ulf Gustavsson

CDO Affärsområde Buildings Sverige

Kontakta Ulf Gustavsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.