people diskussing developing blueprint on table

Design av rekordstor processanläggning för returenheter inom livsmedelsindustrin

AFRY har designat och levererat en ny logistik- och processanläggning för hantering och tvätt av returlådor och returpallar som används inom dagligvaruhandeln och livsmedelsindustrin.

AFRYs uppdragsgivare var Svenska Retursystem och projektet var budgeterat till 15 MSEK. Anläggningen som designades och levererades av AFRY blev Svenska Retursystems största hittills och kan hantera cirka 70 miljoner returlådor per år. Det finns i första skedet två produktionslinor och det är förberett för en tredje inför hantering av ytterligare framtida volymökningar.

Uppdraget var ett (så kallat) EPCM-uppdrag där AFRY ansvarade för hela projektet: design, projektering, inköp, byggledning samt den övergripande projektledningen för uppförande och driftsättning av den nya anläggningen.

Den nya anläggningen består av ett område för processverksamhet och ett för lager. AFRY ansvarade för processdelen, där returlådorna genomgår en tvättprocess. Med spetskompetens från automation, mekanik och processmedia designades anläggningen för högautomatiserad, flexibel och effektiv produktion.

Erik Fahlén - Section Manager, Supply Chain Management, Stockholm
Erik Fahlén
Section Manager, Supply Chain Management, Stockholm

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Erik Fahlén

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.