Spårvagnsdepå Ringön Göteborg

Detaljprojektering av Spårvagnsdepån Ringön

Spårvagnsdepå Ringön

På uppdrag av Västfastigheter utförde AFRY detaljprojekteringen för utförandeentreprenad av första etappen av en ny spårvagnsdepå på Ringön i Göteborg.

Den nya spårvagnsdepån på Ringön kommer att sträcka sig över ett 100 000 kvadratmeter stort område och AFRY detaljprojekterar för utförande-entreprenad av den första etappen. I uppdraget ingick markarbete för anläggning av en så kallad spårharpa där vagnar ställs upp, anläggningens anslutning till befintlig spårväg, över 130 meter långt skärmtak som vagnarnas väderskydd, servicehall för reparationer och underhåll, personalbyggnad med kontor och en likriktarstation.

I uppdraget ingick även gestaltningsarbete med servicehall, personalbyggnad samt skärmtak och dess framtida fasadutformning.

FAKTA:

Projekt: Spårvagnsdepå Ringön, etapp 1

Ort: Göteborg

Kund: Västfastigheter

Status: Byggnationen klart 2020

 

 

Vill du veta mer, kontakta:

Hanna C Kaplan
Sektionschef Samhällsplanering
M: +46 70 228 09 48 | T: +46 10 505 52 58
hanna.kaplan@afry.com