Lots of jeans for recycling

Digitaliserar Renewcells produktionsanläggningar

AFRY digitaliserar Renewcells produktionsanläggningar för att säkra hög kvalitet och ökad produktionseffektivitet

Renewcell är ett flerfaldigt prisbelönt textilåtervinningsföretag. Med den teknik de har utvecklat har företaget lyckats återvinna textilfiber från gamla kläder och omvandla det till fibermassa.

Renewcell har sedan 2017 en produktionsanläggning i Kristinehamn och skalar nu upp produktionen vid sin nya anläggning i Sundsvall som beräknas vara i drift under första halvåret 2022. AFRY levererar en industriell IT-lösning genom AFRY MES och AFRY ProTAK, för att hantera produktionsinformation och säkerställa både hög kvalitet och en ökad produktionseffektivitet. Den digitala plattformen kommer att fungera som ett nav för all information i produktionsprocessen.

Modern produktion och logistik kräver en hög nivå av data för att möta kraven på exempelvis spårbarhet, därför är en plattform som denna viktig för oss, tillsammans med AFRYs erfarenhet inom området.

Ylva Stjernquist, Supply Chain Manager och projektledare på Renewcell.

AFRY har lång erfarenhet inom industriell IT och kommer nu att leverera två ledande och nära integrerade digitala lösningar för produktionsanläggningar, till Renewcell. AFRY MES (Manufacturing Execution System) är ett mycket avancerat digitalt informationssystem som ansluter, övervakar och kontrollerar komplexa produktionssystem och dataflöden för produktionsprocesserna. AFRY ProTAK är ett digitalt verktyg som mäter effektiviteten och prestanda hos anläggningens produktionsmaskiner. Verktyget samlar in information från olika källor (t.ex. DCS, MES, Underhåll) och kombinerar det med operatörernas noteringar för att kalkylera och presentera OEE och därigenom hitta möjligheter som bidrar till optimerad produktion och ökad lönsamhet.

Tillsammans kommer dessa verktyg att förbättra spårbarheten och säkerställa en hög produktionseffektivitet genom att integrera data från alla produktionssystem och all utrustning.

Vi fokuserar på att förbättra hållbarheten inom processen och det är en ära att få vara en del av Renewcells utveckling genom att leverera en fullskalig digitaliserad lösning. Vår moderna och konkurrenskraftiga digitala lösning kommer definitivt också att tillföra mervärde till den här nya typen av teknikprocesser.

David Andersson, Business Segment Manager Digitalization, AFRY Process Industries i Sverige.

 

Kort fakta:

Client: Renewcell, Kristinehamn och Sundsvall

Projekt: Production process digitalisation

Service: AFRY MES and AFRY ProTAK

Tid: 2021

 

Mervärde Renewcell:

  • Ökad lönsamhet
  • Optimerad produktion
  • Hög effektivitet
  • Kvalitetssäkring