barcode ean improvement of labeling process

Effektivisering och kvalitetssäkring av etiketteringsprocess

AFRY har utvecklat ett verktyg som minimerar administration samt effektiviserar och kvalitetssäkrar etiketteringsprocessen för ett producerande företag inom livsmedelsindustrin.

Livsmedelsföretaget har närmare 1 000 olika artikelnummer i produktion. Varje färdig produkt etiketteras med olika etiketter. Det stora antalet produkter och etiketter genererar komplexitet kring etiketteringsprocessen.

AFRY har tagit fram ett visuellt verktyg som möjliggör snabb och enkel sökning efter rätt etiketter till respektive produkt, baserat på artikelnummer i produktionsordern. Vid sökning visas en lista på vilka etiketter som behövs och dess exakta placering i layouten samt att aktuellt hyllplan visualiseras i verktyget.

 -       Lagerpersonalen kan enkelt se var i layouten etiketterna är placerade. Det blir en mindre risk för fel tack vare sök- och scanningsfunktionen i kombination med visualiseringen av lagerlayouten, säger projektledaren från AFRY.

 Den positiva effekten var att det frigjordes tid för personalen som i dagsläget gör mindre administration.

Pär Ström  - Business Unit Manager, Supply Chain Management
Pär Ström
Business Unit Manager, Supply Chain Management

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Pär Ström

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.