Efterklang Sergels Torg

Efterklang minimerar störnade ljud från byggarbetsplatsen vid Sergels Torg

Sergels Torg

Området kring Sergels torg i Stockholm har sedan 2012 genomgått omfattande tätskiktsrenovering. Tätskikten hade uppnått sin tekniska livslängd och behövde läggas om med en ny spårkropp för Spårväg City.

ÅF Ljud & Vibrationer fick uppdraget att utföra långtidsmätning av anläggningsbuller samt komma med åtgärdsförslag för att minimera störning till omgivningen. Området omfattade Hamngatan, Klarabergsvägen och Sergels torg.

En riskfaktor i projektet var att bullernivåerna skulle påverka omgivningen i den grad att det fick konsekvenser för utförandet eller ekonomiska konsekvenser i form av skadestånd från butiker på grund av förlorad omsättning.

Med en omfattande erfarenhetsdatabas över vanliga bullerkällor kunde ÅF Ljud & Vibrationer leverera noggranna beräkningar och föreslå metoder för att minimera bullernivåerna - till fördel för boende och verksamhetsutövare i den nära omgivningen. Kommunikation med berörda var en viktig del av uppdraget och flera samråd för boende och verksamhetsägare arrangerades. På så sätt agerade ÅF Ljud & Vibrationer som länken mellan Trafikkontoret, entreprenören och grannar.

Projekt: Sergels Torg
Kund: Stockholm Stad, Trafikkontoret
Ort: Stockholm
Status: Klart 2019

 

ÅF Sound & Vibration blev Efterklang part of AFRY 2019

Efterklang Sergelstorg case

Sergels Torg