Efterklang NordMills Malmö

Externbullerutredningar för Nord Mills

Nord Mills

ÅF Ljud & Vibrationer har sedan 2005 genomfört externbullerutredningar för Nord Mills anläggning i Malmö. Staden befinner sig i en expansiv fas och genomför byggnationer av bl.a. bostäder i anläggningens omgivning.

Nord Mills har ett pågående samarbete med ÅF Ljud & Vibrationer för att ständigt ha en uppdaterad beräkningsmodell av sitt externbuller och vid behov få konsultation om bullerdämpande åtgärder.

Projekt: Nord Mills
Kund: NordMills, Lantmännen
Ort: Malmö
Status: Pågående

ÅF Sound & Vibration blev Efterklang part of AFRY 2019

Efterklang NordMills Case image

Nord Mills