Infra-Fehmarn Belt tunnel, Denmark - road, rail

Fehmarn Bält-tunneln

Världens längsta sänktunnel för bil och järnväg

Fehmarn Bält-tunneln kopplar samman Danmark med kontinenten

Med sina 18 kilometer kommer Fehmarn Bält-tunneln att bli världens längsta sänktunnel för både biltrafik och järnväg. När den är färdigställd (2028) kommer restiden mellan Hamburg och Köpenhamn att kortas med 160 kilometer.

AFRY och våra underkonsulter bidrar till byggandet av tunneln på flera sätt:

  • Design av mekaniska och elektriska system för: kommunikation, HVAC, brand, dränering, strömförsörjning, datanätverk, belysning, åtkomstkontroll, PA, CCTV, väderövervakning, trafikdetektering, nödstationer, vägtullar och ITS.

Kund: Femern A/S
Projekt: Fehmarn Bält-tunneln
Objekt: 18 km sänktunnel för bil och järnväg
Plats: Fehmarn Bält
Period: Förväntas färdigställas 2028
Vår roll: Design av mekaniska och elektriska system för: kommunikation, HVAC, brand, dränering, strömförsörjning, datanätverk, belysning, åtkomstkontroll, PA, CCTV, väderövervakning, trafikdetektering, nödstationer, vägtullar och ITS.