Efterklang ubåtshallen

Försäkringskassan

Ubåtshallen

När Försäkringskassan skulle flytta in i gamla Ubåtshallen i Malmö, gjordes en omfattande upprustning av lokalerna. Den gamla industrilokalen skulle nu husera ett aktivitetsbaserat kontor för 700 medarbetare.

På uppdrag av Wihlborgs har Efterklangs akustiker arbetat fram nytänkande lösningar för ett funktionellt kontor med en komfortabel ljudmiljö. Bland annat har stora ljudabsorbenter tillverkats för att minnas lokalernas varvshistoria.

Projekt: Ubåtshallen
Kund: Wihlborgs Fastigheter
Ort: Malmö
Status: Klart 2016

Efterklang Ubåtshallen case image interior

Ubåtshallen