ESS

Forskning - ESS

European Spallation Source, or ESS byggs för att generera vetenskapliga insikter och innovationer.

I Lund byggs en av världens främsta forskningsanläggningar: European Spallation Source (ESS). Det är ett högteknologiskt supermikroskop och en så kallad neutronkälla som ska generera vetenskapliga insikter och innovationer.

AFRY fick i uppdrag att designa den byggnadstekniska installationen med fokus på forskningsanläggningens funktion, säkerhet och hållbarhet. Det rör sig om mycket stora investeringar och här kom AFRYs byggekonomiska expertis till användning. I arbetet med anläggningens accelerator svarar AFRY för projektledning och design av system för el, VVS, styrning och övervakning. När ESS är i full drift 2025 beräknas uppemot 3 000 forskare från hela världen årligen vallfärda till Lund för att ta del av de nya forskningsmöjligheterna.

ESS kommer att generera upp till 100 gånger fler neutroner än befintliga liknande anläggningar, vilket möjliggör banbrytande upptäckter inom många vetenskapsområden.

Foto: ESS