Intelligent Tube

Framtiden redan idag tillsammans med Sandvik

 

Tillsammans med Sandvik har AFRYs Test Center utvecklat produkten Sentusys™.

Sentusys™ är både en ny produkt och ett helt nytt tjänsteerbjudande inom digitalisering.

Intelligent TUBE system, Systemkomponenter:

  • Sandvik rör med integrerade sensorer
  • Utrustning för signalbearbetning
  • Molnbaserad dataövervakning
  • Sandviks kompetens inom material analys
” Sentusys™ är ett helt nytt produktsegment som representerar precis det vi vill förknippas med, både nu och i framtiden. I det omfattande utvecklingsarbetet som föregick lanseringen var det avgörande att välja en samarbetspartner med rätt kompetensprofil. Vi valde AFRY och har inte ångrat oss en sekund.” 

Erika Hedblom, Manager at Intelligent Tube Systems, Sandvik Materials Technology. 

Magnus Skärhem
Business Unit Manager, Test Center

AFRY har åtagit sig att skydda din integritet och dina personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lagar, förordningar och vår integritetspolicy.