Frederikssund highway_Light Bureau

Funktionell belysning förbättrar trafikflödet och ökar säkerheten.

Frederikssund Motorway, Denmark

En komplex vägplanering och en miljömässig känslig miljö utgjorde utmaningar när man planerade belysningen på den nya motorvägen Frederikssund. Men slutresultatet blev bättre trafikflöde och ökad säkerhet.

Den utökade motorvägen Frederikssund förbinder större Köpenhamnsområdet med staden Frederikssund i norra delen av Zeeland. Motorvägen går genom ett miljökänsligt och särskilt skyddat område. Följaktligen har det varit särskilt viktigt att integrera vägen i omgivningen. Den första sträckan av motorvägen slutfördes i december 2011.

Light Bureau har planerat belysningen, inklusive funktionell belysning för 4,6 km väg med flera gångar, vägbeskrivningar och en gångbro. Valet av belysningslösning säkerställer säkerhet såväl som en förbättrad känsla av säkerhet och lägger till en diskret och subtil identitet till den nya motorvägen, vilket bidrar till att den införlivas i landskapet. Dessutom har Light Bureau planerat gatubelysningen för angränsande gator och trafikljus och utvecklat en armatur som ska användas på intilliggande gångbroar.

Frederikssund highway_Light Bureau
Photographer: Martin Nordmark

Ett komplext projekt

Projektet innebar att övervinna en rad utmaningar. Vägplanen är komplex, med många och varierande in- och utgångar, gångar och halva tunnlar. Belysningen för angränsande vägar behövde kopplas in i motorbelysningen såväl visuellt som tekniskt. Hänsynen till det lokala djurlivet och det naturliga landskapet ställde många särskilda krav, såsom strikta gränser för belysningsstolpar och armaturer, vilket ökar utmaningen att minimera kostnader och energiförbrukning.

Light Bureau har utvecklat liknande planer för flera andra motorvägssträckor.

Kontakta Lars Barthold Hansen

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.