Efterklang Emporia Shopping mall Malmö

Funktionella krav på ljudkvalitet uppfylls på Emporia

ÅF Ljud & Vibrationer har utfört akustisk projektering av Emporias spektakulära atrium.

Projekt: Emporia
Kund: Wingårdhs Arkitekter
Ort: Malmö
Status: Klart 2012

Efterklang Emporia Case image

Emporia