Entré Gallerian Stockholm

Gallerian

Med ljuddesign förstärks upplevelsen i Stockholms första och största galleria till en självklar shoppingdestination och mötespunkt.

Bakgrund
Gallerian är en ikonisk handelsplats och mötespunkt mitt i Stockholm. Med en yta på över 26.000 m2 är det den största gallerian i innerstaden. Det omgivande kvarteret, Urban Escape, är under stor utveckling och Gallerian spelar en viktig roll i skapandet av detta nya, spännande och levande område. Gallerian har genomgått en förvandling både interiört och exteriört där helhetsupplevelsen och de nya visuella uttrycken har förstärkts med ljud- och doftdesign.

Utmaning
Att skapa ett ljuddesignkoncept som kunde implementeras i stora ytor med varierade takhöjder och hårda material, såsom sten och glas. Ljudinnehållet skulle reflektera varumärket Gallerian och samtidigt vara anpassningsbart och flexibelt med olika intensitet beroende på plats, kundflöde och tid på dagen och året. Doftdesignen skulle utformas för att skapa en jämn doftspridning i entréerna. 

Lösning
Lexter, numera Efterklang, har skapat ett inspirerande och välkomnande ljudkoncept bestående av elva zoner, däribland allmänytor och entréer. Högtalartekniken är noggrant utvald för att skapa en harmonisk och välbalanserad ljudmiljö i de varierade ytorna. Audio brandade melodier och ljudelement finns med i alla produktioner och spellistor och skapar på så sätt igenkänning och bygger varumärke, oavsett plats, intensitet och känsla. En varumärkesbyggande doft har valts ut speciellt för Gallerian och adderar en ytterligare dimension till upplevelsen av platsen.

Gallerian i Stockholm
Gallerian i Stockholm

Gallerian