Abstract outline of grey map with yellow detailing

Geijerskolan

Nybyggnad av typförskola

AFRY Ark Studio har i samarbete med staden tagit fram ett koncept som sedan vidareutvecklades till en typförskola. Idag står tre förskolor färdiga med den fjärde snart på tur.

Behovet av förskoleplatser är stort i Sundsvalls kommun. Vårvintern 2018 fick AFRY Ark Studio i uppdrag av Drakfastigheter att utveckla en typförskola för Sundsvalls kommun. Förskolan skulle innehålla åtta hemvister, flexibla ytor med god överblickbarhet och möjlighet till både avskilda och gemensamma utrymmen. Planlösningen är noggrant framtagen tillsammans med verksamheten för att stödja pedagogernas och barnens behov i många år framåt.

Bild på gejerskolans entre
Bild på gejerskolans inredning
Bild som visar hur det ser ut inne i gejerskolan
Bild på trappor i gejerskolan
detalj bild
Bild på gejerskolans entre
Bild på gejerskolans inredning
Bild som visar hur det ser ut inne i gejerskolan
Bild på trappor i gejerskolan
detalj bild

Stadsmiljö och landsbygd

Tidigt i processen identifierades de stadsdelar där behovet var som störst och lämpliga platser att bygga på. När den första stod färdig och utvärderats gick det snabbt att besluta om de tre nästkommande. Konceptet har tagits fram för att kunna uppföras både i stadsmiljö och landsbygd, med fasad i trä eller tegel, alternativt en kombination av båda.

Flera kommuner har visat intresse och även Ånge kommun har valt just detta koncept för sin nästa förskola.

Kontakta oss

Fredrik Wirenblad - Studio Manager Sweden, AFRY Ark Studio

Fredrik Wirenblad

Studiochef Sverige

Fredrik är ansvarig för Ark Studio Sverige. Fokus ligger på rekrytering, affärsutveckling och att marknadsföra våra affärer.

Kontakta Fredrik Wirenblad

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.