Overhead shot of container ship

Grön produktion av elektrobränsle för att reducera CO2-utsläppen inom sjöfarten

AFRY ingenjörspartner när Liquid Wind satsar vidare genom projektet FlagshipTWO

Behovet av koldioxidneutrala marina bränslen är enormt. 99,9 procent av de drivmedel som den marina sjöfarten drivs av idag är baserade på fossil råvara. Liquid Wind vill möjliggöra sjöfartens omställning genom att omvandla förnybar el och biogen CO2 till grönt elektrobränsle.

Den svenska elektrobränsleutvecklaren Liquid Wind, vars mål är att försörja sjöfarten med elektrobränsle i stor skala, planerar att bygga flera anläggningar i Sverige. Liquid Winds projekt FlagshipONE i Örnsköldsvik (som Ørsted tog över fullt ägarskap för i december 2022) och FlagshipTWO i Sundsvall kommer tillsammans att producera över 150 000 ton grönt elektrobränsle per år och reducera de årliga CO2-utsläppen från den internationella sjöfarten med 200 000 ton CO2. Liquid Wind har valt AFRY som ingenjörspartner i projektet FlagshipTWO i Sundsvall.

AFRY, tillsammans med flera andra världsledande aktörer inom grön teknik såsom Siemens Energy, Topsoe, Carbon Clean och Alfa Laval, samarbetar nu med Liquid Wind för att etablera flera anläggningar som kan producera grönt sjöfartsbränsle i Norden.

Vi är glada för att AFRY nu är med i FlagshipTWO projektet i Sundsvall. Det är roligt att få en samarbetspartner med nordiska rötter och gedigen bakgrund. FlagshipTWO kommer att bli en viktig milstolpe inte bara för Sundsvall Energi och Liquid Wind utan också för Sverige som den potentiellt ledande producenten av grönt elektrobränsle i Europa,

  Claes Fredriksson, CEO och grundare, Liquid Wind

AFRYs uppdrag har påbörjats, och ska vara klart till sommaren 2023. Anläggningen i Sundsvall är planerad att starta produktionen i slutet av 2025.

Den internationella sjöfarten är en av de industrier som har svårast att ställa om. Därför är vi väldigt stolta över att få vara en del av denna gröna satsning, som leder till en välkommen förändring av den internationella sjöfartens utsläpp då de skiftar från fossilt bränsle till grönt elektrobränsle. Vi ser fram emot vårt samarbete med Liquid Wind i FlagshipTWO projektet och att bidra till ett mer hållbart samhälle.

  Lisa Vedin, Head of Business Area Process Industries Sweden, AFRY

90% av allt vi konsumerar transporteras till sjöss, vilket gör sjötransporter ansvariga för minst 2% av de globala utsläppen. De senaste prognoserna pekar på en ökning av utsläppen med upp till 90% de närmaste åren. Metanol har, förutom att vara en avgörande grund för råvarans värdekedja, tillsammans med grön vätgas och grön ammoniak, potentialen att vara nyckeln till hållbara sjötransporter. AFRY har levererat nära 100 projekt inom Power-to-X och vätgas under 2022, vilket gör oss till marknadsledande inom P2X och vätgas som konsult- och ingenjörsbolag i Skandinavien. Läs mer

Expansive light blue-sky backdrop, with a man in the foreground sitting on top of large mirror

Engineered by AFRY

Engineered by AFRY visar vilka vi är som företag, det illustrerar att vår breda kompetens är vår superkraft; vi kan konstruera allt ifrån broar, byggnader, energilösningar, cirkulära system till en välmående företagskultur som ger alla lika möjligheter.

Welcome to a world engineered by AFRY