Overhead shot of container ship

Grön produktion av elektrobränsle för att reducera CO2-utsläppen inom sjöfarten

AFRY får förnyat förtroende när Liquid Wind planerar för en tredje elektrobränsleanläggning i Umeå

Behovet av koldioxidneutrala marina bränslen är enormt. 99,9 procent av de drivmedel som den marina sjöfarten drivs av idag är baserade på fossil råvara. Liquid Wind vill möjliggöra sjöfartens omställning genom att omvandla förnybar el och biogen CO2 till grönt elektrobränsle.

Den svenska elektrobränsleutvecklaren Liquid Wind har som målsättning att försörja sjöfarten med grönt elektrobränsle genom storskalig produktion. AFRY får förnyat förtroende som ingenjörspartner när bolaget etablerar en tredje elektroproduktionsanläggning i samarbete med Umeå Energi. AFRY hade motsvarande uppdrag för Liquid Winds projekt FlagshipTWO i Sundsvall.

Den marina sjöfarten drivs idag nästan uteslutande på fossila bränslen. Liquid Wind vill möjliggöra omställningen genom att omvandla förnybar el och biogen CO2 till grönt elektrobränsle för att därigenom bidra till klimatneutrala sjötransporter.

Overhead shot of container ship
AFRY är sedan tidigare involverade i Liquid Winds projekt FlagshipTWO i Sundsvall och får nu fortsatt förtroende genom etableringen i Umeå och FlagshipTHREE.

Liquid Winds planerade anläggning i Umeå beräknas leverera 100 000 ton grön elektrometanol årligen och samtidigt fånga in 230 000 ton koldioxid, vilket motsvarar en minskning av koldioxidutsläpp i Umeå med 40 procent.

Valet av Umeå som nästa etableringsort baseras på god tillgång till biogen koldioxid, förnybar energi och möjlighet till miljötillstånd.

Vi har ett väl fungerande samarbete med AFRY som vi gärna utvecklar. För oss är det viktigt med en partner som har den bredd av expertis som krävs. Behovet av koldioxidneutrala marina bränslen är enormt. 99,9 procent av de drivmedel som den marina sjöfarten drivs av idag är baserade på fossil råvara, därför är våra satsningar brådskande och för det krävs samarbeten med kloka och kunniga aktörer med stort hållbarhetsfokus.

  Claes Fredriksson, CEO och grundare, Liquid Wind

AFRYs uppdrag

AFRY har tilldelats uppdraget att ansvara för förprojekteringstjänster för FlagshipTHREE, vilket inkluderar projektledning och ett antal olika tjänster inom process, el, automation, instrument, rör, mekanik, bygg samt HVAC för anpassning och integrering med Umeå Energis anläggning. AFRY förbereder därutöver teknisk dokumentation för tillståndsprocessen.

Vi är stolta över att vara en del av Liquid Winds fortsatta resa i deras ambition att bidra till en klimatneutral sjöfart, med fler än tio planerade elektrobränsleanläggningar i Norden till 2030. Vår erfarenhet från tidigare Flagship projekt och ett kontinuerligt samarbete med Liquid Wind kommer att möjliggöra ett ännu bättre resultat i projektteamen.

  Lisa Vedin, Head of Business Area Process Industries Sweden, AFRY

90% av allt vi konsumerar transporteras till sjöss, vilket gör sjötransporter ansvariga för minst 2% av de globala utsläppen. De senaste prognoserna pekar på en ökning av utsläppen med upp till 90% de närmaste åren. Metanol har, förutom att vara en avgörande grund för råvarans värdekedja, tillsammans med grön vätgas och grön ammoniak, potentialen att vara nyckeln till hållbara sjötransporter. AFRY har levererat nära 100 projekt inom Power-to-X och vätgas under 2022, vilket gör oss till marknadsledande inom P2X och vätgas som konsult- och ingenjörsbolag i Skandinavien.

Pedro Raposo, AFRY, outdoor in Skellefteå Sweden
Nyckeln till minskade globala koldioxidutsläpp?
Pedro Raposo, Director Power-to-X, ger sin bild över möjligheter och utmaningar.
Expansive light blue-sky backdrop, with a man in the foreground sitting on top of large mirror

Engineered by AFRY

Engineered by AFRY visar vilka vi är som företag, det illustrerar att vår breda kompetens är vår superkraft; vi kan designa allt från broar, byggnader, energilösningar, cirkulära system till en välmående företagskultur som ger alla lika möjligheter.

Welcome to a world engineered by AFRY
Pedro Raposo  - Director Power to X
Pedro Raposo
Director Power to X

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Pedro Raposo

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.