Gylle skola i Borlänge

Gylle skola, Borlänge

Bakgrund

Gylle skola är en F-9 skola belägen i Borlänge kommun. Skolan planeras att bli en av Dalarnas största grundskolor. Om- och tillbyggnader har skett ett flertal gånger och den äldsta byggnaden är från 1949 och den senaste från 1964. Befintliga byggnader är generellt i dåligt skick och ska därför rivas och lämna plats åt fyra nya huskroppar.

 

Uppdrag

På uppdrag av Skanska Sverige AB var Efterklang ansvarig akustiker i projekteringsgruppen under 2020 och 2021. Efterklang har bistått med handlingar och tekniska lösningar som underlag till andra projektörer i system- och bygghandlingsskede.

 

Resultat

Efterklang har bistått Skanska i att bygga en attraktiv skola till Borlänge kommun. Skolan planeras vara klar 2026 och ska erbjuda en god ljudmiljö för både elever och lärare. Skolan ska uppnå ljudklass C.

 

Renderingar: White Arkitekter för Borlänge Kommun

Gylle Skola exteriört
Renderingar: White Arkitekter för Borlänge Kommun