Älv

Gynnsam undervattensakustik för laxen

Pråm med bergkross

Marieholmstunneln är en 500 meter lång vägtunnel under Göta älv i Göteborg. Tunneln knyter ihop Hisingen och Göteborgs hamn med centrala Göteborg, och underlättar för ett stort antal resenärer varje dag. Tunneln är en sänktunnel, den tredje i sitt slag i Sverige. Den består av gigantiska betongelementet som är monterade på tio meters djup. Varje betongelement motsvarar en fotbollsplan i storlek och väger 25 000 ton. 


Efterklang har haft i uppdrag av Trafikverket att genomföra mätningar av undervattensljud i Göta älv vid byggnation samt tippning av bergkross från pråm. Syftet var att undersöka om undervattensljud från byggarbeten påverkade den lax som simmar upp genom älven. Mätningar genomfördes med hydrofoner på 20 respektive 60 meters avstånd från tunnelsegmenten.


Mätningarna visade att arbete med tippning av bergkross, inte påverkade laxen negativt. De uppmätta nivåerna klarade med god marginal riktvärdet uppställt av Länsstyrelsen och inga ytterligare bullerdämpande åtgärder bedömdes som nödvändiga. 


Uppdraget genomfördes november 2018.