Figeholms reningsverk från sidan

Hållbart fokus för Oskarshamns nya reningsverk

Hållbart fokus för Oskarshamns nya reningsverk

Nya reningsverket får solceller och värmeåtervinning

 

Oskarshamns kommun vände sig till AFRY för att avgöra ifall avloppsreningsverket i Figeholm bara behövde renoveras – eller bytas ut helt. Efter AFRYs grundliga utredning ska kommunen nu bygga ett reningsverk med hållbara lösningar.

Stort renoveringsbehov

Oskarshamns kommun är långt ifrån ensamma i sin frågeställning - många av landets reningsverk är byggda på 70-talet och har nu levt sin tekniska livslängd i en tuff fysisk miljö som slitit hårt på både utrustningen och anläggningarna. Parallellt med dessa reinvesteringsbehov får reningsverken nu även hårdare utsläppskrav på bland annat kväve och fosfor, vilket tillsammans skapar en stor utmaning för många av Sveriges kommuner.

AFRY har kompetensen

AFRY kan bistå med bred kompetens och erfarenhet för att ta fram förslag på hur man kan gå vidare: ersätta enskild utrustning – om så önskas, specifika processteg, eller utformning av en helt ny anläggning.

Hållbarhet i fokus

På Figeholms reningsverk i Oskarshamns kommun genomfördes först en förstudie för att utreda statusen på det befintliga avloppsreningsverket. Slutsatsen av förstudien, som bland annat innehöll en betonganalys, visade att ett nytt reningsverk behövdes. AFRY arbetade då vidare med nästa steg och tog fram upphandlingsunderlag för anläggandet av ett nytt reningsverk.

Energieffektivitet och hållbarhet var viktiga nyckelord för den nya anläggningen, både när det gällde val av processlösning och värmeförsörjning. Valet när det gäller process föll i detta fall på en aktiv slamanläggning och reningsverket kommer att förses med solceller.

 

"Det har varit ett roligt projekt med en stor, driven projektorganisation och en engagerad beställare."

"Det är alltid spännande att se en anläggning ta form, och de nya 3D-verktygen gör det idag möjligt att vandra runt i anläggningen och få en känsla av hur det kommer bli när den står färdig. Nu väntar vi på första spadtaget och hoppas att det blir en lika fin anläggning i verkligheten som på pappret."

  - Nathalie Stärner, uppdragsledare

Nya reningsverket i Figeholm ur ett fågelperspektiv
Figeholms nya reningsverk sett från sidan

Dialog och samverkan

För att ett sådant här arbete ska bli lyckat krävs samverkan från en mängd olika kompetenser. Från AFRYs håll deltog en projektorganisation från en mängd olika teknikområden, såsom VA-process, VA-ledningsnät, geoteknik, el /styr, VVS, byggkonstruktion mm. Arbetet genomfördes också i tät dialog med beställaren på Oskarshamns kommun och deras driftorganisation, något som kännetecknar AFRYs arbetsprocess.

 

Vad vi kan erbjuda

Affärsområde BU Water Sweden inom AFRY har genomfört ett flertal förstudier, utredningar samt projekteringar av både avloppsreningsverk och vattenverk. Vi börjar alltid med att utreda status på eventuell befintlig anläggning och vad den har för nuvarande och kommande krav. Därefter tar vi i samråd med beställaren fram förslag på tex process och väg framåt.

 

Kontaktpersoner

Paulina Stenvall, sektionschef
paulina.stenvall@afry.com

Nathalie Stärner, uppdragsledare
nathalie.starner@afry.com