St1 Supply

Hamnar - St1 Supply

Energikartläggning av hamndepå

2016 anlitades AFRY av St1 Supply för att genomföra energikartläggning av depån i Göteborgshamn. Redan innan hade St1 påbörjat ett aktivt arbete och med AFRYs insatser lokaliserades ytterligare besparingsmöjligheter. Sedan 2014 har St1 Supply i Göteborg minskat sin energianvändning med 42% motsvarande ca 700 00 SEK/år.

Bakgrund

Lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag är en del i att uppfylla de krav som EU:s energieffektiviseringsdirektiv, EED (Direktiv 2012/27/EU) ställer på medlemsstaterna. Lagen innebär att alla stora företag ska genomföra kvalitetssäkrade energikartläggningar över sin verksamhet minst vart fjärde år.

AFRYs roll

AFRY anlitades av St1 Supply som certifierade energikartläggare för att genomföra energikartläggning av verksamheten med mål att identifiera förbättringsområden och presentera åtgärdsförslag med besparingspotentialer. Energikartläggningen baserades på platsbesök med inventering för identifiering av betydande energianvändare samt intervjuer med driftpersonal. Projektgruppen från AFRY bestod av en processingenjör, en energikonsult samt en certifierad energikartläggare.

St1 hade sedan tidigare genomfört energikartläggning under 2012 och lyft frågan om energieffektivisering. Lagen om energikartläggning innebar att ett nytt och mer omfattande grepp togs om energifrågan. Tidigare genomförda åtgärder hängde delvis ihop med förändrade produkter i verksamheten. Energikartläggningen skapade ökad förståelse för hur systemen fungerade och hur de med relativt enkla medel kraftigt kunde reducera energianvändningen. Vid kartläggningen ansåg man att de stora åtgärderna redan var genomförda trots detta fanns en potential att spara
ytterligare.

En stor förändring efter genomförd energikartläggning är att man valt att fokusera även på fastighetsenergi och driftoptimering av till exempel ventilation. Förluster i fjärrvärmesystemen på anläggningen visade sig i energikartläggningen vara betydligt större än vad St1 anade och idag har delar av anläggningen kopplat bort fjärrvärmen helt och ersatts med luftvärmepumpar.

Ett aktivt arbete pågår även från personalens sida med att optimera temperaturen i cisternerna så de inte är varmare än nödvändigt och att raffinaderiet levererar så hög temperatur som möjligt för att depån ska minimera behovet av att värma. Att personalens medvetenhet och engagemang ökat märks även i och med att manuellt styrd belysning i tankparken är tänd mindre än tidigare och tänds endast vid behov. Dessa beteenderelaterade åtgärderna har kommit som en bonus då kunskapen bland medarbetarna ökat.

Anläggningen i Göteborg är den första av St1´s depåer att genomgå energikartläggning. Under 2018 har även depån i Luleå energikartlagts där det finns andra utmaningar, bland annat pga. av kallare klimat.

Tack vare de lyckade resultaten lyfts anläggningen i Göteborg fram som ett gott exempel internt hos St1. Förhoppningen är att även övriga anläggningar i landet ska kunna göra samma resa.

Resultat

Minskad energianvändning med 945 MWh/år motsvarande 700 000 SEK/år.

Fakta

Kund: St1 Supply
Objekt: St1 Supply, Göteborg
Projekt: Energikartläggning inom lagen om EKL
Period: 2016
AFRYs roll: Presentera förbättringsmöjligheter och energibesparande åtgärder

Kontakt

Har du frågor om projektet eller vill du komma i kontakt med oss kring vårt bygg- och fastighetserbjudande? Välkommen att kontakta någon av våra experter eller ansvariga inom området. För övriga frågor, besök våra kontorssidor eller lediga jobb.

Ulf Gustavsson - CDO Affärsområde Buildings Sverige

Ulf Gustavsson

CDO Affärsområde Buildings Sverige

Kontakta Ulf Gustavsson

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.