Urban green spaces

Handbok om buller och gröna åtgärder

Handbok om buller och gröna åtgärder

ÅF Ljud & Vibrationer har hjälpt Stockholms stad att ta fram en kunskapssamling kring gröna åtgärder och buller.

För att ge mer kunskap om hur grönska påverkar bullernivåer, har Stockholm stad publicerat handboken "Gröna lösningar för en bättre ljudmiljö".

Handboken är en kunskapssammanställning av teoretisk forskning, verkliga exempel och arbete med gröna lösningar. Genom den insamlade kunskapen beskrivs rekommendationer om vad man bör tänka på när man bygger gröna lösningar som även ska dämpa buller.

Handboken publicerades våren 2019. Finns tillgänglig via nedan länk:

Gröna lösningar för en bättre ljudmiljö

ÅF Sound & Vibration blev Efterklang part of AFRY 2019

Urban green spaces

Handbook: Urban Green Spaces