Kiruna kyrka

Historisk stadsomvandling i Kiruna

Nu närmar sig flytten av Kiruna kyrka

Maria Strålberg är utbildad konstvetare och museolog och har arbetat med kulturmiljöer i över tio år. Idag jobbar hon som kulturmiljöspecialist på AFRY i Kiruna, där hon är högst involverad i stadsomvandlingen, som delprojektledare i arbetet med att flytta kulturbyggnader till det nya centrumet.

På grund av järnmalmsbrytningen i gruvan under Kiruna skapas sprickbildningar i marken som gör att staden och en tredjedel av invånarna måste flytta till 2035. Uppemot 40 byggnader flyttas nu till det nya centrumet, och en av kulturbyggnaderna som ska med i flytten är den över hundra år gamla Kiruna kyrka. Förberedelserna inför kyrkflytten har pågått i ungefär 8 år, och nu stängs kyrkan för allmänheten och det praktiska förberedelsearbetet påbörjas inför flytten.

Maria Strålberg, kulturmiljöscpecialist, projektleder flytten av Kiruna kyrka

Berätta om din roll som kulturmiljöspecialist?  

“Jag är utbildad konstvetare och museolog med inriktning byggnader och är certifierad sakkunnig i kulturvärden. Jag har jobbat med samhällsomvandlingen i Kiruna i 11 år och varit delaktig i samtliga byggnadsflyttar i staden. Sedan 2017 jobbar jag för LKAB med kulturmiljöfrågor kopplade till kulturbyggnader och sedan 2020 har jag arbetat just med flytten av kyrkan där jag är delprojektledare och tar hand om kulturmiljöfrågorna. Parallellt med kyrkflytten är jag även delaktig i flytten av de resterande byggnaderna, totalt 40 stycken.”

Vilka andra kompetenser har varit involverade i kyrkflytten?  

“Jag jobbar vanligtvis ganska självständigt, men i detta projekt är jag del av LKABs projektgrupp. Det är många krav från Länsstyrelsen när det handlar om kulturbyggnader, så vi har en kulturmiljögrupp som arbetar med att bevaka alla delar. I den gruppen är jag projektledare och leder det antikvariska arbetet tillsammans med ytterligare en antikvarie som inriktar sig på själva byggnaden, samt två konservatorier som arbetar främst med ytskikt och målningar.

Orgeln har setts över av ett spanskt bolag som är specialister på denna typ av instrument. De brukar stämma orgeln, men nu fick de uppdraget att se över hur den på säkrast möjliga sätt ska vara kvar i kyrkan under flytten. En konservator från Danmark har hjälpt till i arbetet med hanteringen av altartavlan. Även den kommer att sitta kvar då den är inbyggd i ramen på väggen."

Maria Strålberg
"Kyrkan är en väldigt unik byggnad, vilket gör det här till ett mycket speciellt projekt."
- Maria Strålberg
Kiruna kyrka orgel
Kiruka kyrka, orgelfasad med 41 ljudande stämmor.
Maria Strålberg intill Kiruna kyrka
Kulturmiljöspecialist Maria Strålberg intill Kiruna kyrka
Kiruna kyrka
Kiruna kyrka
Prins Eugen har målat altartavlan som finns i Kiruna kyrka.
Kiruna Kyrka
Kiruna kyrka är 40 meter bred och 35 meter hög.
Kiruna kyrka kyrkbänk
Kiruna kyrka är byggd i stilen nygotik och interiören har inslag av nationalromantik.
Kiruna kyrka orgel
Maria Strålberg intill Kiruna kyrka
Kiruna kyrka
Kiruna kyrka
Kiruna Kyrka
Kiruna kyrka kyrkbänk

Vilka utmaningar har ni stött på i arbetet med kyrkflytten?

“Kyrkor i Sverige omfattas av Kulturmiljölagen som skyddar kulturbyggnader, vilket innebär att vi har behövt söka flera tillstånd och godkännanden innan vi ens fick röra kyrkan. Enligt lagen måste vi hantera kyrkan med största tillförsikt så att ingenting skadas utanpå eller inuti själva byggnaden. Kyrkan skiljer sig också mot de andra byggnaderna i staden som ska flyttas på så sätt att den är betydligt större, vilket gör att vi måste tänka annorlunda både gällande trailrar och transportväg.

Det är mycket man måste ta hänsyn till och ha respekt för i arbetet med att undersöka kulturmiljön. Att kunna ta den tiden och säkerställa en noggrann planering har varit fantastiskt, trots en pressad tidsplan."

Vad behöver man ta hänsyn till när man flyttar kyrkan?  

“Kyrkan är nästan 40 meter bred och ska flyttas i ett stycke. Vägen upp till höjden där kyrkan står är smal, så ett projekt har varit att bygga en ny väg parallell med den befintliga för att kunna föra fram trailerparet som ska frakta kyrkan. På grund av storleken på flyttlasset så kommer vi behöva montera ner ganska mycket gatubelysning, för att skapa en så jämn färdväg som möjligt. Vi satsar på att flytta kyrkan under den ljusa perioden med midnattssol, då det är säkrare för bilisterna att ta sig fram.

Klocktornet behöver också flyttas. Utmaningen med det är att det är så högt i förhållande till sin bredd och med klockor ganska högt upp. Vi får alltså en högre tyngdpunkt på den och den klarar inte lutningar lika bra som kyrkan gör på den här vägen. Den kommer att kunna fraktas på en trailer stående, där trailern kan justeras från båda håll för att balansera tyngdpunkten.

Vi försöker göra den nya platsen så lik den ursprungliga som möjligt. Här på den nuvarande platsen har vi björkskog och på den nya platsen är en tallbacke, men känslan av en naturtomt får vi med oss. Idag står kyrkan på en höjd som gör att den syns nästan varstans från i Kiruna, och på den nya platsen kommer den att stå på en höjd i förhållande till resten av vårt nya centrum.”

Kiruna kyrka altrtavla
"Alla lösa föremål inne i kyrkan måste flyttas ut. De fasta föremålen jobbar vi i dagsläget för att låta vara kvar inuti kyrkan under flytten.”

Hur går det till på själva flyttdagen?

“Själva flytten beräknas ta två dagar. Det vi kommer att börja med är att schakta runt hela kyrkan. Sedan kommer vi att föra in balkar i ett rutnät under byggnaden, för att sedan gå in med trailrar för att stabilisera byggnaden och långsamt höja upp den. Efter det fraktas kyrkan på ett trailerpar som kör med en hastighet på 0,5 kilometer i timmen. Själva resan kommer ta ungefär 10 timmar, och det kommer bli ett stadsevent där Kirunabor och nyfikna kan följa flytten längs hela vägen. Jag kommer att följa varje steg och gå bredvid kyrkan hela vägen in till nya centrum.”

Med alla undersökningar vi har gjort känner jag mig väldigt trygg med att flytten kommer gå bra.