field of grass

Hjordnära mejeri - ny processutrustning och automation

Hjordnära mejeri ägs av Skånemejerier och erbjuder ett brett sortiment av ekologiska, välsmakande och varsamt framställda mejeriprodukter. Mejeriet har byggts till i etapper för att kunna inrymma den moderna produktionsanläggning som gör det möjligt att bedriva en mer effektiv livsmedelproduktion utan att göra avkall på kvaliteten.

AFRY har genomfört ett projekt åt Hjordnära som bestod av en helt ny processutrustning samt automation. AFRY ansvarade även för projektledningen av utbyggnad av befintliga fastigheter och anläggningar.

Sammantaget ansvarade AFRY för projektledning av allt från förstudier, planering, design, upphandling, installation, automation, driftsättning - hela vägen till dokumentation och utbildning av personalen.

Magnus Andrén - Section Manager, Food & Pharma
Magnus Andrén
Section Manager, Food & Pharma

Intresserad av vårt erbjudande? Kontakta oss!

Kontakta Magnus Andrén

För säljrelaterade förfrågningar, fyll i detta formulär. För övriga frågor, besök våra kontors- och kontaktsidor.