Infra-East link - Östlänken, Sweden - railway

Höghastighetsjärnväg Ostlänken, Sverige

Snabbare tågresor

AFRY deltar i planeringen för Ostlänken som kommer att innebära snabbare tågtransporter för både resenärer och gods genom östra Sverige.

Ostlänken, som nu börjat byggas, är en ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg som ska knyta ihop Storstockholm med Linköping.

Tågen kommer att kunna köra i ca 250 km/ timmen och ta passagerare från Stockholm till Linköping på en timme.

AFRY arbetar tillsammans med Tyréns med utvecklingen av Ostlänkens första etapp mellan Södertälje och Trosa. Detta omfattar projektering av järnvägsplaner med miljökonsekvensbeskrivning, systemhandlingar och gestaltningsprogram.

Projekt: Ostlänken
Objekt: Höghastighetsjärnväg
Plats: Järna - Linköping
Kund: Trafikverket
Period: 2014 - 2035
Vår roll: projektering av järnvägsplaner med miljökonsekvensbeskrivning, systemhandlingar och gestaltningsprogram
Omfattning: delsträcka 27 km, totalt 160 km