AFRY referens Högsäkerhetsanläggningar Polishuset Kiruna

Högsäkerhetsanläggningar - Kirunas nya polishus

Kiruna får nytt polishus när staden flyttas

AFRY utför projektering av byggkonstruktion och installationer i Kirunas nya polishus. Uppdragsgivare är Peab och Caverion. Projektet omfattas av höga säkerhetskrav och uppfyller Polismyndighetens långsiktiga lokalbehov.

En del av Kirunas stadsomvandling

Det nya polishuset är en del av Kirunas stadsomvandling till följd av gruvbrytningen. Peab ansvarar för entreprenaden på uppdrag av LKAB. Hyresvärd är Samhällsbyggnadsbolaget (SBB).

Byggnaden består av fyra våningsplan på totalt 10 600 kvadratmeter. Den kommer att innehålla kontor, reception, förhörsrum, arrest, skjutbana, motionshall, gym och garage. Polishuset beräknas stå klart under första kvartalet 2023.

Skyddsobjekt med höga säkerhetskrav

AFRY utför projektering av byggnadskonstruktion med PEAB som beställare. Vi hjälper även Peabs underentreprenör Caverion med projektering av bygghandlingar för VVS, el, sprinkler samt styr och övervakning. Arbetet utförs av medarbetare från flera olika kontor.

Projektet omfattas av höga säkerhetskrav. Det nya polishuset är ett skyddsobjekt, vilket bland annat innebär att personal måste genomgå säkerhetsprövning för att få ta del av projektdetaljer.

Certifieras som Miljöbyggnad

Polishuset får en central placering i Kirunas nya stadskärna och är utformat för att tillgodose Polismyndighetens långsiktiga lokalbehov. Det möjliggör samlokalisering av polisens verksamheter som idag finns på två olika platser i staden. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad.

Stora samordningsvinster

Eftersom AFRY projekterar konstruktionen ser Caverion stora samordningsvinster i att AFRY kan bistå med motsvarande projekteringsarbete för installationer i byggnaden. Det innebär att Caverion behöver lägga mindre tid på avstämningar och möten mellan dessa discipliner.

Kontakt

För mer information om uppdraget och vår kompetens inom området vänligen kontakta uppdragsledare Johannes Klang på johannes.klang@afry.com eller 010-505 55 82 alternativt marknadsområdeschef på Per Sundin på per.sundin@afry.com eller 010-505 64 23.

Faktaruta

Kund: Peab och Caverion

Objekt: Nytt polishus i Kiruna

Projekt: Nybyggnation

Period: 2020-2021

AFRYs roll: Bygghandlingar

AFRY referens Högsäkerhetsanläggningar Polishuset Kiruna
Kirunas nya polishus